abstract

abstract
abstráct, -ă I. adj. gândit în mod separat de ansamblul concret, real. ♢ în abstract = pe bază de deducţii logice; exprimat (prea) general, teoretic; (despre un proces de gândire) greu de înţeles; (mat.) număr abstract = număr căruia nu i se alătură obiectul numărat; artă abstractă = curent apărut în artele plastice europene la începutul sec. XX, care se caracterizează prin intelectualizarea, reducţia abstractă şi încifrarea imaginii; abstracţionism. II. s. n. 1. parte de vorbire provenită prin derivare cu sufixe sau prin conversiuni de la o altă parte de vorbire, având un sens abstract. ♢ abstract verbal = substantiv care provine de la un verb, denumind acţiunea acestuia. 2. categorie filozofică desemnând cunoaşterea proprietăţilor esenţiale şi generale. (< germ. abstrakt, lat. abstractus)
Trimis de tavi, 08.01.2003. Sursa: MDN

ABSTRÁCT, -Ă, abstracţi, -te, adj., s.n. 1. adj. Care rezultă din separarea şi generalizarea însuşirilor caracteristice ale unui grup de obiecte sau de fenomene; care este considerat independent, detaşat de obiecte, de fenomene sau de relaţiile în care există în realitate. ♢ loc. adv. În abstract = pe bază de deducţii logice, teoretice, fără legătură cu datele sau cu faptele concrete. 2. adj. Conceput în mod prea general, prea teoretic; p. ext. greu de înţeles din cauza lipsei de ilustrări concrete. 3. s.n., adj. (Cuvânt) care are sens abstract (1). ♦ Abstract verbal = substantiv care provine dintr-un verb şi exprimă acţiunea verbului respectiv. – Din lat. abstractus, germ. abstrakt, fr. abstrait.
Trimis de ana_zecheru, 24.07.2002. Sursa: DEX '98

Abstract ≠ concret, palpabil, sesizabil
Trimis de siveco, 06.11.2007. Sursa: Antonime

ABSTRÁCT adj. 1. teoretic. (Ipoteze abstract.) 2. conceptual, noţional. (Conţinut abstract al unui enunţ.) 3. nonfigurativ. (Artă abstract.)
Trimis de siveco, 02.04.2005. Sursa: Sinonime

abstráct adj. m. (sil. mf. abs-), pl. abstrácţi; f. sg. abstráctă, pl. abstrácte
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

abstráct s. n. (sil. mf. abs-), pl. abstrácte
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

ABSTRÁC//T abstracttă (abstractţi, abstractte) şi adverbial 1) (în opoziţie cu concret) Care rezultă dintr-un proces de abstracţie; care cuprinde trăsăturile generale, detaşându-se de raporturile concrete. 2) Care este greu de înţeles din cauza lipsei elementelor concrete. ♢ În abstract a) pe calea deducţiilor logice; b) rupt de realitate. [Sil. abs-tract] /<lat. abstractus, germ. abstrakt
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

ABSTRÁCT, -Ă adj. (op. c o n c r e t) Care este rezultatul unei abstracţii; care este imperceptibil prin simţuri. ♢ (mat.) Număr abstract = număr căruia nu i se alătură obiectul numărat; (gram.) substantiv abstract = substantiv care denumeşte o noţiune abstractă; artă abstractă v. abstracţionism (2) [în DN]. // s.n. Abstract verbal = substantiv derivat de la un verb, denumind acţiunea acestuia. ♢ În abstract = pe bază de deducţii logice; rupt de realitate. ♦ Conceput sub un aspect general, teoretic; (despre un proces de gândire) greu de înţeles, bazat numai pe abstracţii. // s.n. 1. Categorie filozofică desemnând cunoaşterea proprietăţilor esenţiale şi generale ale obiectelor şi fenomenelor. 2. Expunere sumară a conţinutului esenţial al unei lucrări. [< lat. abstractus, cf. fr. abstrait].
Trimis de LauraGellner, 13.09.2007. Sursa: DN

!abstráct1 adj. m., pl. abstrácţi; f. abstráctă, pl. abstrácte
Trimis de CristinaDianaN, 27.09.2006. Sursa: DOOM 2

!abstráct2 s. n., (elemente) pl. abstrácte
Trimis de CristinaDianaN, 27.09.2006. Sursa: DOOM 2

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • abstract — ab·stract / ab ˌstrakt/ n 1: a summary of a legal document 2: abstract of title ab·stract /ab strakt, ab ˌstrakt/ vt Merriam Webster’s Dictionary of Law …   Law dictionary

  • Abstract — Ab stract (#; 277), a. [L. abstractus, p. p. of abstrahere to draw from, separate; ab, abs + trahere to draw. See {Trace}.] 1. Withdraw; separate. [Obs.] [1913 Webster] The more abstract . . . we are from the body. Norris. [1913 Webster] 2.… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • abstract — adj Abstract, ideal, transcendent, transcendental are closely analogous rather than synonymous terms. The difference in meaning between abstract and ideal is not apparent when they are applied to things which are admirable in actuality as well as …   New Dictionary of Synonyms

  • Abstract — Ab stract , n. [See {Abstract}, a.] 1. That which comprises or concentrates in itself the essential qualities of a larger thing or of several things. Specifically: A summary or an epitome, as of a treatise or book, or of a statement; a brief.… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Abstract — (‘resumen’, en inglés) puede referirse a: Abstract (sumario): resumen de un artículo científico (en:Abstract (summary)). Abstract (derecho): resumen de un texto jurídico (en:Abstract (law)). Véase también Abstract Factory (patrón de diseño)… …   Wikipedia Español

  • abstract — ● abstract nom masculin (mot anglais) Résumé d un texte scientifique, d un article de revue. ● abstract (difficultés) nom masculin (mot anglais) Anglicisme Dans une publication savante, résumé d un article, souvent placé en tête de l article lui… …   Encyclopédie Universelle

  • Abstract — may refer to: * Abstract (law) * Abstract (summary) * Abstract art * Abstract objectee also* Abstraction (disambiguation) …   Wikipedia

  • abstract — ab‧stract [ˈæbstrækt] noun [countable] a short written statement that contains the most important details of a longer piece of writing such as a newspaper article, a report, or a speech: • an abstract of the Chairman s speech to the shareholders… …   Financial and business terms

  • abstract — for adj. [, ab strakt′, ab′strakt΄; ] for n.1 & vt.4 [, ab′strakt΄; ] for n.2 [, ab′strakt΄, ab strakt′; ] for vt.1, 2, & 3 [, ab strakt′] adj. [< L abstractus, pp. of abstrahere, to draw from, separate < ab(s) , from + trahere, to DRAW] 1 …   English World dictionary

  • abstract — [adj] conceptual, theoretical abstruse, complex, deep, hypothetical, ideal, indefinite, intellectual, nonconcrete, philosophical, recondite, transcendent, transcendental, unreal; concept 582 Ant. actual, concrete, factual, material, objective,… …   New thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”