corp

corp
CORP, corpuri, s.n., (I 3) şi corpi, s.m. I. 1. Totalitatea organelor unei fiinţe vii; organismul considerat ca un întreg anatomic şi funcţional; trup. ♢ loc. adj. şi adv. Corp la corp = (despre modul de desfăşurare a luptelor) faţă în faţă, pieptiş, deschis, în luptă dreaptă; p. ext. înverşunat, aprig. ♢ expr. A face corp cu cineva = a se uni, a se asocia cu cineva. ♦ Trup fără cap; trunchi. ♢ loc. adj. De corp = care se referă la trup; care se poartă direct pe piele. ♦ Cadavru. ♦ Denumire a unor structuri anatomice. Corp galben. 2. Partea principală a unui obiect, a unei construcţii, a unei maşini etc. ♢ Corp de casă (sau de case) = clădire, casă mare (cu mai multe apartamente sau aripi). ♦ Conţinutul unei scrisori (fără formula de introducere şi de încheiere şi fără adresă); cuprinsul unei cărţi. 3. (fiz.) Agregat de molecule, porţiune de materie cu masă diferită de zero. ♢ Corp străin = particulă care se găseşte într-un tot de altă natură. ♦ (chim.) Substanţà definită (organică sau anorganică). ♢ Corp simplu = substantă ale cărei molecule sunt formate din atomi de acelaşi fel; element.Corp compus = substanţa chimică ale cărei molecule sunt formate din atomi ai mai multor elemente. ♦ Corp ceresc = astru. Corp geometric = corp mărginit de feţe (plane sau sferice) definite geometric. 4. (jur.; în sintagma) Corp delict = obiect care a servit sau era destinat să servească la săvărşirea unei infracţiuni, obiect care poartă urmele unei infracţiuni sau asupra căruia s-a săvârşit infracţiunea, adus în justitie ca probă materială contra acuzatului. 5. (In sintagma) Corp de literă = lungimea paralelipipedului care formează piciorul literei, exprimată în puncte tipografice. II. 1. Totalitatea persoanelor care, prin funcţie sau prin profesiune, formează o unitate deosebită, legal constituită. ♢ Corp constituit = colectivitate de persoane organizată, de obicei pe baza unei legi. Corp legislativ (sau legiuitor) = totalitatea deputaţilor dintr-o adunare legislativă. 2. (Cu determinări introduse de prepozitia "de") Mare unitate militară, cuprinzând mai multe divizii, de obicei de aceeaşi categorie. Corp de aviaţie. ♢ Corp de gardă = clădire sau încapere pe care o ocupă o gardă militară în timpul serviciului de pază. (În vechea organizare a armatei) Corp de trupă = unitate militară independentă. 3. (În sintagma) Corp de legi = culegere de legi; corpus. – Din fr. corps, lat. corpus.
Trimis de IoanSoleriu, 09.06.2004. Sursa: DEX '98

CORP s. 1. (anat.) trup. (Sufletul şi corpul.) 2. (anat.) trunchi, trup. (Omul este alcătuit din cap, gât, corp şi membre.) 3. v. cadavru. 4. v. cuprins. 5. corp compus v. combinaţie; corp simplu v. element. 6. substanţă. (I-a intrat în ochi un corp străin.) 7. corp vitros v. umoare vitroasă. 8. corp ceresc v. astru. 9. (mil.) (înv.) trup. (corp de oaste.) 10. v. corpus.
Trimis de siveco, 03.08.2008. Sursa: Sinonime

corp (trup, obiect, ansamblu, unitate) s. n., pl. córpuri
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

corp (fiz., chim.) s. n./s. m., pl. córpuri/corpi
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

CORP1 corpuri n. 1) Organism considerat ca un tot anatomic şi funcţional; trup. ♢ corp neînsufleţit cadavru. Luptă corp la corp luptă în care adversarii se află faţă în faţă. A face corp comun cu cineva (sau cu ceva) a se asocia, a se solidariza cu cineva. 2) Parte a organismului omenesc fără cap şi membre; trunchi; trup. 3) Partea principală a unui obiect, a unei construcţii sau maşini. corpul navei.corp de case ansamblu de clădiri, reunite prin ceva comun. 4) : corp ceresc element al universului; astru. 5): corp geometric corp, mărginit de feţe definite geometric. 6) : corp delict dovadă materială a încălcării legii. 7) Unitate cu care se măsoară, în tipografie, mărimea literelor. corp de literă. 8) Grup de persoane care formează o unitate profesională. corp didactic. corp diplomatic. 9) Mare unitate militară formată din mai multe divizii. corp de infanterie. 10) Totalitate a volumelor unei colecţii de materiale referitoare la un anumit domeniu; corpus. corp de legi. /<fr. corps, lat. corpus
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

CORP2 corpi m. : corpi străini element de altă origine decât substanţa în care este încorporat. /<fr. corps, lat. corpus
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

CORP s.n. I. 1. Porţiune de materie bine determinată. ♦ (chim.) Substanţă organică sau anorganică. 2. Obiect, lucru. ♢ Corp delict = obiect care a servit la săvârşirea unei infracţiuni. 3. (Poligr.) Unitate cu care se măsoară mărimea literelor tipografice. II. 1 Totalitatea persoanelor care, prin funcţie sau profesiune, formează o unitate deosebită, legal constituită. ♢ Corp de balet = artiştii care dansează în grupuri într-un balet. 2. (mil.) Mare unitate cuprinzând mai multe divizii. [pl. -puri, (chim., s.m.) corpi. / < lat. corpus, cf. fr. corps, it. corpo].
Trimis de LauraGellner, 23.04.2006. Sursa: DN

corp (-puri), s.n. – Trup. – var. pl. corpi. Megl. corp. lat. corpus (sec. XVIII), mai întîi prin intermediul germ., rus. Korpus, mai tîrziu prin fr. corps. În megl. pare a fi cuvînt genuin (Puşcariu 403; DAR). – Der. (din fr.) corporal, adj.; corpulent, adj.; corporaţie, s.f.; corporativ, adj.; corporatism, s.n.; corpuscul, s.n.; incorpora, vb.
Trimis de blaurb, 04.06.2007. Sursa: DER

CORP I. s. n. 1. organismul considerat ca un tot anatomic şi funcţional; trup. ♢ trup fără cap; trunchi. 2. parte principală din ceva. o corp de legi = culegere de legi; corpus. 3. porţiune de materie bine determinată. ♢ (chim.) substanţă (organică sau anorganică). 4. obiect material, lucru. o corp ceresc = corp natural sau artificial din spaţiul cosmic; corp negru = corp capabil să absoarbă integral radiaţia termică incidentă, de orice lungime de undă. 5. corp delict = obiect care a servit la săvârşirea unei infracţiuni. 6. (mat.) mulţime înzestrată cu două operaţii (adunare şi înmulţire), caracterizată prin proprietăţi de asociativitate, distributivitate, precum şi prin existenţa elementelor neutre şi inverse în raport cu cele două operaţii. 7. corp fonetic = totalitatea sunetelor care alcătuiesc un cuvânt sau o formă gramaticală. 8. unitate cu care se măsoară mărimea literelor tipografice. 9. totalitatea persoanelor care, prin funcţie sau profesiune, formează o unitate deosebită, legal constituită. o corp de balet = a) ansamblul balerinilor dintr-un teatru de operă, operetă sau estradă; b) grup de dansatori având într-un spectacol rol similar corului de operă; corp diplomatic = totalitatea reprezentanţilor diplomatici străini acreditaţi pe lângă un stat. ♢ corp electoral = totalitatea persoanelor care se bucură de drept de vot la data efectuării unor alegeri. 10. mare unitate militară în alcătuirea căreia intră mai multe divizii, brigăzi şi regimente de toate armele. o corp de gardă = clădire sau încăpere din incinta unui obiectiv de pază ocupată de o gardă militară. II. s. m. (med.) denumire dată unor structuri anatomice. (< fr. corps, lat. corpus)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Corp — abbrev. 1. Corporal 2. Corporation: also corp: or Brit. corpn * * * (as used in expressions) National Railroad Passenger Corp. British Broadcasting Corp. Consolidated Rail Corp. American Motors Corp …   Universalium

  • CoRP — corp. steht für: Corporation eine Rechtsform CoRP steht für: Co RP eine Klasse der Entscheidungsprobleme Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichnete …   Deutsch Wikipedia

  • Corp. — Corp. [ko:p US ko:rp] 1.) the abbreviation of corporation ▪ Microsoft Corp. 2.) the abbreviation of corporal …   Dictionary of contemporary English

  • Corp. — ♦♦ Corp. is a written abbreviation for corporation. ...Sony Corp. of Japan …   English dictionary

  • Corp — abbrev. 1. Corporal 2. Corporation: also corp: or Brit. corpn …   English World dictionary

  • corp. — corp. abbr. =>> corporation. Webster s New World Law Dictionary. Susan Ellis Wild. 2000 …   Law dictionary

  • Corp. — Corp.,   Abkürzung für Corporation …   Universal-Lexikon

  • Corp. — Corp. abbreviation 1. ) corporation 2. ) corporal …   Usage of the words and phrases in modern English

  • corp. — corp. (corporation) n. association of individuals legally authorized to act as an individual (Business) …   English contemporary dictionary

  • corp — Corp, Piscis, Coracinus. Quidam vocant Corbau, Italia fere tota Corvo …   Thresor de la langue françoyse

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”