computaţional

computaţional
computaţionál adj. m., pl. computaţionáli; f. sg. computaţionálă, pl. computaţionále
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

COMPUTAŢIONÁL, -Ă adj. referitor la computaţie, care procedează prin computaţie. ♢ geometrie computaţională = domeniu interdisciplinar care cuprinde reprezentarea pe calculator, introducerea, ieşirea şi analiza datelor geometrice, entităţi geometrice de bază; grafică computaţională = ansamblu de metode şi tehnici de conversie a informaţiei numerice în imagini grafice cu ajutorul calculatorului şi al periferiei grafice; modalitatea de adaptare a relaţiei om-maşină la nevoile specifice omului. (<engl. computational)
Trimis de Anonim, 02.12.2005. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Computational — may refer to: Computer Computational algebra Computational Aeroacoustics Computational and Information Systems Laboratory Computational and Systems Neuroscience Computational archaeology Computational auditory scene analysis Computational biology …   Wikipedia

  • computational — adj. 1. of or pertaining to computation (definition 3). [WordNet 1.5 +PJC] 2. accomplished by a computer[2] or computation[3]; as, computational linguistics; computational morphology. [PJC] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • computational — UK US /ˌkɒmpjʊˈteɪʃənəl/ adjective [before noun] ► used to describe the process of computing: »PC users now have access to the sort of computational power that only programmers had previously …   Financial and business terms

  • computational — 1857, from COMPUTATION (Cf. computation) + AL (Cf. al) (1). Related: Computationally …   Etymology dictionary

  • computational — [[t]kɒ̱mpjʊte͟ɪʃən(ə)l[/t]] ADJ: usu ADJ n Computational means using computers. Students may pursue research in any aspect of computational linguistics. ...the limits of the computational methods available 50 years ago …   English dictionary

  • computational — com|pu|ta|tion|al [ ,kampjə teıʃənl ] adjective 1. ) relating to the ability to calculate numbers or amounts: computational skills 2. ) involving the use of computers: computational linguistics …   Usage of the words and phrases in modern English

  • computational — UK [ˌkɒmpjʊˈteɪʃ(ə)nəl] / US [ˌkɑmpjəˈteɪʃən(ə)l] adjective 1) involving the use of computers computational methods 2) relating to the ability to calculate numbers or amounts computational skills …   English dictionary

  • computational — adj. Computational is used with these nouns: ↑limitation, ↑linguistics, ↑method …   Collocations dictionary

  • computational — computation ► NOUN 1) mathematical calculation. 2) the use of computers, especially as a subject of research or study. DERIVATIVES computational adjective …   English terms dictionary

  • computational — adjective of or involving computation or computers computational linguistics • Pertains to noun: ↑computation, ↑computer • Derivationally related forms: ↑computation …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”