complex

complex
COMPLÉX, -Ă, complecşi, -xe, adj., s.n. 1. adj. Format din mai multe părţi; care îmbrăţişează, care întruneşte în sine mai multe laturi sau elemente diferite. ♦ (mat.) Număr complex = număr alcătuit prin însumarea unui număr real cu un număr imaginar. 2. s.n. Întreg, unitate formată din mai multe părţi, din mai multe elemente; sistem care întruneşte în sine mai multe laturi, care îmbrăţişează mai multe domenii; combinare, asociere într-un tot a mai multor fenomene, stări de lucruri etc. ♦ Ansamblu de construcţii, de unităţi industriale sau comerciale etc. cu funcţii deosebite, grupate teritorial, care alcătuiesc un tot unitar servind aceluiaşi scop. ♦ Complex sportiv = bază sportivă special amenajată pentru practicarea mai multor ramuri de sport. 3. s.n. Ansamblu de tendinţe inconştiente formate în copilărie pe baza anumitor relaţii familiale şi sociale, care determină comportarea ulterioară a persoanei. ♦ Complex de inferioritate = sentiment de neîncredere în forţele proprii, care se formează de obicei în copilărie, uneori în legătură cu o deficienţă fizică sau psihică. (psih.) Complexul lui Oedip = ataşament erotic al copilului faţă de părintele de sex opus. – Din fr. complexe, lat. complexus.
Trimis de LauraGellner, 21.04.2009. Sursa: DEX '98

Complex ≠ simplu, elementar
Trimis de siveco, 03.08.2004. Sursa: Antonime

COMPLÉX adj., s. 1. adj. multilateral, plurivalent, polivalent, (livr.) plural, (rar) plurilateral, polilateral. (Aspecte complex ale unei probleme.) 2. s. multitudine. (Un complex de factori.)
Trimis de siveco, 04.12.2006. Sursa: Sinonime

compléx adj. m., pl. complécşi; f. sg. compléxă, pl. compléxe
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

compléx s. n., pl. (tendinţe de comportare) compléxe /(constr.) compléxuri
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

COMPLÉ//X1 complexxă (complexcşi, complexxe) Care conţine mai multe elemente diferite; format din mai multe părţi; complicat. Frază complexxă. Personaj complex. /<fr. complexe, lat. complexus
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

COMPLÉX2 complexe n. 1) Unitate economică care reuneşte mai multe întreprinderi cu activitate de producţie interdependentă; combinat. ♢ complex agroindustrial unitate agricolă care se ocupă cu producerea şi prelucrarea industrială a materiei prime. 2) Ansamblu de construcţii reunite în funcţie de utilitatea lor. complex turistic. complex sportiv. 3) Ansamblu de sentimente, de tendinţe şi de stări de spirit inconştiente, formate în copilărie, care condiţionează comportamentul ulterior al unei persoane. ♢ A avea complexe a fi timid. Fără complexe care acţionează în mod firesc; fără ezitare. complex de inferioritate sentiment de neîncredere în forţele proprii. complexul Edip ataşament erotic faţă de un părinte de sex opus. /<fr. complexe, lat. complexus
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

COMPLÉX s.n. 1. Întreg, unitate compusă din mai multe elemente sau părţi. ♦ (constr.) Îmbrăcăminte de etanşare, formată din mai multe straturi izolate. ♢ (geol.) Complex de strate = succesiune de strate diferite din punct de vedere litologic. 2. (med.) Idei latente, amintiri refulate care provoacă tulburări neurocerebrale. ♢ Complex de inferioritate = stare psihică în care cineva se simte inferior, persecutat. [pl. -exe. / < fr. complexus].
Trimis de LauraGellner, 24.05.2007. Sursa: DN

COMPLÉX, -Ă adj. Format din mai multe elemente (variate) care alcătuiesc un tot; cu mai multe idei, elemente, unităţi etc. [pl. -ecşi, -exe. / < lat. complexus, cf. fr. complexe].
Trimis de LauraGellner, 08.04.2006. Sursa: DN

COMPLÉX, -Ă I. adj. format din mai multe părţi; care întruneşte mai multe idei, elemente, unităţi etc. ♢ (mat.) număr complex = număr format prin însumarea unui număr real cu unul imaginar. II. s. n. 1. întreg format din mai multe elemente. 2. ansamblu de unităţi (comerciale, industriale, sportive). 3. (constr.) îmbrăcăminte de etanşare din mai multe straturi izolate. 4. (med.) ansamblu de reprezentări şi amintiri cu o puternică valoare sau semnificaţie afectivă. o complex de inferioritate = sentiment de neîncredere în forţele proprii. (< fr. complexe, lat. complexus)
Trimis de raduborza, 27.10.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Complex.h — Saltar a navegación, búsqueda complex.h es un archivo de cabecera de la Biblioteca estándar de C, en el que se definen fuinciones para el manejo de números complejos, introducida en la revisión C99 del leguaje C. A diferencia del archivo… …   Wikipedia Español

  • complex.h — es un archivo de cabecera de la Biblioteca estándar de C, en el que se definen funciones para el manejo de números complejos, introducida en la revisión C99 del lenguaje C. A diferencia del archivo <complex> de la Biblioteca estándar de C++ …   Wikipedia Español

  • complex — adj Complex, complicated, intricate, involved, knotty are comparable when they mean having parts or elements that are more or less confusingly interrelated. Something is complex which is made up of so many different interrelated or interacting… …   New Dictionary of Synonyms

  • complex — 1. The noun is familiar as a term in psychology meaning ‘a group of repressed feelings or thoughts which cause abnormal behaviour or mental states’, usually with some qualifying word, e.g. inferiority complex, Oedipus complex, and persecution… …   Modern English usage

  • Complex — Com plex (k[o^]m pl[e^]ks), a. [L. complexus, p. p. of complecti to entwine around, comprise; com + plectere to twist, akin to plicare to fold. See {Plait}, n.] 1. Composed of two or more parts; composite; not simple; as, a complex being; a… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Complex.h — is a header file in the standard library of the C programming language that defines functionality for complex arithmetic. These functions use the built in type complex which was introduced with the C99 revision of C. Function… …   Wikipedia

  • Complex.h — Стандартная библиотека языка программирования С assert.h complex.h ctype.h errno.h fenv.h float.h inttypes.h iso646.h limits.h locale.h math.h setjmp.h signal.h stdarg.h stdbool.h stddef.h stdint.h stdio.h …   Википедия

  • Complex — Com plex, n. [L. complexus] Assemblage of related things; collection; complication. [1913 Webster] This parable of the wedding supper comprehends in it the whole complex of all the blessings and privileges exhibited by the gospel. South. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • complex — I adjective abstruse, bewildering, chaotic, circuitous, complicated, confused, convoluted, difficult, elaborated, enigmatic, entangled, flexuous, impenetrable, implicated, inextricable, inscrutable, interlaced, interwoven, intricate, involuted,… …   Law dictionary

  • Complex EP — by Rifle Sport Released 1985 Recorded …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”