circuit

circuit
CIRCUÍT, circuite, s.n. 1. Ansamblu de fire şi dispozitive bune conducătoare de electricitate care, împreună cu sursa curentului, formează un traseu închis pentru trecerea unui curent. ♢ (electron.; în sintagma) Circuit imprimat = circuit prefabricat în care conductoarele de legătură şi unele componente sunt realizate sub formă de benzi înguste sau suprafeţe conductoare pe un suport izolant; (impr.) cablaj imprimat. ♦ Sistem de conducte sau de medii prin care pot circula particule materiale. 2. Mişcare a capitalului industrial sau a fondurilor unei întreprinderi în sfera producţiei şi a circulaţiei (de la forma bănească la forma productivă, apoi la forma marfă şi din nou la forma bănească). ♦ Mişcare a mărfurilor. ♦ Proces de transformare şi de prelucrare a materiei prime în produse finite. 3. Distanţă de străbătut pe un traseu mai mult sau mai puţin circular, stabilit dinainte, pentru o probă sportivă; drum, distanţă parcursă de cineva sau de ceva (pe un itinerar prestabilit şi cu întoarcerea la punctul de plecare). ♢ Circuitul apei în natură = proces complex prin care apa trece succesiv prin stadiile de evaporaţie, de nori, de precipitaţii, de formare a apelor de suprafaţă şi subterane. – Din fr. circuit, lat. circuitus.
Trimis de romac, 13.09.2007. Sursa: DEX '98

circuít s. n., pl. circuíte
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

CIRCUÍT circuite n. 1) Mişcare pe un cerc închis cu revenire la punctul iniţial ♢ circuitul capitalului mişcare a capitalului industrial în sfera producţiei (bani-marfă-bani). 2) Sistem de medii sau de conducte prin care circulă ceva (lichide, vapori, gaze, electricitate etc.). ♢ circuitul apei în natură proces continuu de circulaţie a apei în diferitele ei stări. circuit electric ansamblu de fire, bune conducătoare de electricitate, care constituie un traseu închis pentru circulaţia unui curent. /<fr. circuit, lat. circuitus
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

CIRCUÍT s.n. 1. Mişcare circulară făcută pe un drum închis. 2. Traseu închis (format din fire sau din dispozitive bune conducătoare de electricitate) prin care poate circula curentul. ♦ Sistem de conducte prin care circulă lichide, vapori etc. 3. (Ec.) Trecere a capitalului de la forma bănească la cea productivă, apoi la forma marfă şi din nou la forma bănească. 4. Transformarea şi prelucrarea materiei prime în produse finite. 5. (Sport) Traseu închis, stabilit pentru a fi străbătut într-o competiţie. [pron. -cu-it, pl. -te, -turi. / cf. fr. circuit, it. circuito, lat. circuitus].
Trimis de LauraGellner, 25.03.2006. Sursa: DN

CIRCUÍT s. n. 1. mişcare circulară pe un drum închis. 2. traseu închis prin care poate circula curentul electric. ♢ sistem de conducte prin care circulă lichide, vapori etc. 3. trecere a capitalului de la forma bănească la cea productivă, apoi la forma marfă şi din nou la forma bănească. 4. transformarea şi prelucrarea materiei prime în produse finite. 5. traseu închis, stabilit pentru a fi străbătut într-o competiţie sportivă sau într-o călătorie turistică. (< fr. circuit, lat. circuitus)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • circuit — [ sirkɥi ] n. m. • 1257; circuite n. f. 1220; lat. circuitus, de circuire, circumire « faire le tour » 1 ♦ Vieilli Distance à parcourir pour faire le tour d un lieu. ⇒ contour, périmètre, pourtour, 3. tour. Le parc a quatre kilomètres de circuit …   Encyclopédie Universelle

  • Circuit — may mean: In science and technology Circuit theory, the theory of accomplishing work by routing electrons, gas, fluids, or other matter through a loop Pneumatic circuit Hydraulic circuit Boolean circuit circuit (computer theory) Integer circuit a …   Wikipedia

  • Circuit — Cir cuit, n. [F. circuit, fr. L. circuitus, fr. circuire or circumire to go around; circum around + ire to go.] 1. The act of moving or revolving around, or as in a circle or orbit; a revolution; as, the periodical circuit of the earth round the… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Circuit TI — Circuit international d Okayama 34°54′54″N 134°13′16″E / 34.915, 134.22111 …   Wikipédia en Français

  • circuit — cir·cuit n 1 a: a route formerly taken by traveling judges b: a district established within a state or the federal judicial system see also the judicial system in the back matter 2 cap: the court of appeals for a circuit in the federal judicial… …   Law dictionary

  • circuit — CIRCUIT. sub. mas. (Ce mot est de trois syllabes.) Enceinte, tour. Le circuit de la Ville. Faire le circuit des murailles. Le circuit d une Province. Un grand circuit. Un long circuit. Cette Ville a une grande lieue de circuit. [b]f♛/b] On dit… …   Dictionnaire de l'Académie Française 1798

  • circuit — CIRCUIT. s. m. Enceinte, tour. Le circuit de la ville. faire le circuit des murailles. le circuit d une Province. un grand circuit. un long circuit. cette ville a une grande lieüe de circuit. On dit fig. Circuit de paroles, & cela se prend pour… …   Dictionnaire de l'Académie française

  • circuit — UK US /ˈsɜːkɪt/ noun [C] ► IT a path for an electric current to flow through: »The most advanced chip technology, which uses circuits 65 nanometers apart, loses almost half of its power to leakage. »an electrical/electronic circuit → See also… …   Financial and business terms

  • circuit — [sʉr′kit] n. [ME < OFr < L circuitus, a going around, circuit < circumire < circum (see CIRCUM ) + ire, to go: see YEAR] 1. the line or the length of the line forming the boundaries of an area 2. the area bounded 3. the act of going… …   English World dictionary

  • circuit — (n.) late 14c., from O.Fr. circuit (14c.), from L. circuitus a going around, from stem of circuire, circumire go around, from circum round (see CIRCUM (Cf. circum )) + ire to go (see ION (Cf. ion)). Electrical sense is from 1 …   Etymology dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”