chip

chip
CHIP, chipuri, s.n., adv. 1. s.n. 1. Faţă, obraz, figură. Un chip oval. ♦ Expresie a feţei; fizionomie. Un chip trist. 2. Înfăţişarea sau aspectul unei fiinţe. Avea chip omenesc.loc. adv. În chip de... = cu înfăţişare de..., asemenea cu... ♦ Persoană; fiinţă. A văzut acolo multe chipuri. 3. Imagine, înfăţişare a unei fiinţe sau a unui obiect, redată prin desen, pictură, sculptură etc. ♢ Chip cioplit = idol. II. s.n. 1. Fel, mod, gen. Scrie într-un chip original.loc. adj. Fel şi chip de... = tot felul de... ♢ loc. adv. (În sau cu) fel şi chip (sau chipuri) = în tot felul, în toate modalităţile posibile. 2. (Rar) Modalitate, posibilitate. ♢ loc. adv. Cu orice chip = oricum. În (sau cu) nici un chip = nicidecum. ♢ expr. Nu e chip să... = nu se poate, imposibil să... A nu avea (nici un) chip (să...) = a nu avea posibilitatea, a nu putea (să...). (pop.) A afla chip (şi cale) = a găsi un mijloc eficace, o soluţie. 3. (reg.) Încercare (de a găsi o soluţie) 4. (În expr.) Cu chip să... = ca să..., pentru ca să..., având intenţia să... Cu chip că... = sub pretext că..., sub aparenţa că... III. adv. (La pl. art.; pop.) Vorba vine, cică. ♦ La drept vorbind, nu-i vorbă; ba chiar. – Din magh. kép.
Trimis de valeriu, 27.02.2009. Sursa: DEX '98

CHIP s., adv. 1. s. v. faţă. 2. s. v. fizionomie. 3. s. v. portret. 4. s. v. efigie. 5. s. v. vedere. 6. s. imagine, (rar) închipuire. (chipul lui îmi revine mereu în minte.) 7. s. v. spectru. 8. s. v. persoană. 9. s. v. aspect. 10. s. fason, fel, model, (înv. şi reg.) modă. (Făcut după chipul...) 11. s. v. sens. 12. s. v. specie. 13. s. v. mod,. 14. adv. (la pl. art.) cică, (prin Transilv.) maramchipu. (chipurile, s-ar fi dus până la el.)
Trimis de siveco, 07.04.2009. Sursa: Sinonime

CHIP s. v. cuvânt, divinitate, dumnezeu, exemplu, idol, ilustraţie, model, motiv, pictură, pildă, pânză, plan, poză, pretext, reprezentare, schemă, schiţă, simbol, tablou, zeitate, zeu.
Trimis de siveco, 07.04.2009. Sursa: Sinonime

chip s. n., pl. chípuri
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

chip/chípurile adv.
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

CHIP1 chipuri n. 1) Partea de dinainte a capului la om; faţă; obraz. Frumos la chip. 2) Ansamblu de trăsături specifice feţei; fizionomie; figură. Un chip trist. 3) Imagine a unei persoane redată prin desen, sculptură etc.; portret. 4) Formă particulară de a fi (a cuiva sau a ceva); mod; fel. /<ung. kép
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

CHIP2 adv. Ca să zic aşa; vorba vine. chipurile a plecat. [var. chipurile] /<ung. kép
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

chip (chípuri), s.n.1. Imagine, reprezentare plastică (odinioară a oricărui obiect, în prezent a unei persoane). – 2. Aspect, faţă, figură, fizionomie. – 3. Imagine, simbol, reprezentare. – 4. Gest, apucătură. – 5. Manieră, mod, metodă. – 6. Mijloc, modalitate, posibilitate. – 7. (adv.) Vorba vine, cică (cu această folosire se preferă modern pl. articulat). Mag. kép "imagine" (Cihac, II, 489; DAR; Gáldi, Dict., 87), de unde şi sb., slov. kip (Berneker 504; cf. Miklosich, Fremdw., 98). – Der. chipeş, adj. (arătos, frumos), din mag. képes "capabil; figurat"; chipos, adj. (arătos, frumos la chip); închipa, vb. (a reprezenta; a alcătui); închipui (var., înv. chipui), vb. (a reprezenta; a crea; a construi, a fabrica; a aduna; a imita; a imagina; a făuri, a concepe; a născoci, a inventa; refl., a fi vanitos, a se mîndri); închipuitor, adj. (înv., reprezentant); închipuinţă, s.f. (înv., personificare, reprezentare); închipuire, s.f. (imagine, reprezentare; aspect, gest; imaginaţie, fantezie, ficţiune, invenţie; himeră; ipoteză; simulacru); neînchipuit, adj. (neimaginabil); închipu(r)lui, vb. (a repara, a fabrica, a construi), din mag. képelni, în parte contaminat cu pl. chipurile (DAR).
Trimis de blaurb, 14.11.2008. Sursa: DER

CHIP CIP/ s. n. pastilă cu circuit integrat în procesul de miniaturizare a ordinatoarelor. (< engl. chip)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • chip — chip …   Dictionnaire des rimes

  • Chip.de — Chip (Deutschland) Beschreibung deutsche Computerzeitschrift Verlag CHIP Communica …   Deutsch Wikipedia

  • Chip — [tʃ̮ɪp], der; s, s: 1. einen bestimmten Geldwert repräsentierende Marke bei Glücksspielen: der Spieler kaufte für sein ganzes Geld Chips. Syn.: ↑ Bon. 2. in Fett gebackene dünne Scheiben von rohen Kartoffeln: beim Fernsehen tranken wir Bier und… …   Universal-Lexikon

  • Chip PC — Technologies Type Public (TASE: CPPC) Industry Computer Systems, IT Founded 2000 Headquarters …   Wikipedia

  • Chip E. — Chip E. Chip E. on the turntables in 2004. Background information Birth name Irwin Larry Eberhart II Born March 15, 1966, Chicago, Ill …   Wikipedia

  • Chip-8 — beschreibt sowohl eine interpretierte Programmiersprache, die an Assembler angelehnt ist, als auch die virtuelle Maschine, innerhalb der die Anwendungen ausgeführt werden. CHIP 8 ist plattformunabhängig und kann daher als ein Vorgänger moderner… …   Deutsch Wikipedia

  • chip — [tʆɪp] noun 1. also silicon chip [countable] COMPUTING a small electronic device, used in a computer to store information, organize the computer s operating system, run programs etc; = MICROCHIP: • …   Financial and business terms

  • CHIP-8 — beschreibt sowohl eine interpretierte Programmiersprache, die an Assembler angelehnt ist, als auch die virtuelle Maschine, innerhalb der die Anwendungen ausgeführt werden. CHIP 8 ist plattformunabhängig und kann daher als ein Vorgänger moderner… …   Deutsch Wikipedia

  • chip — [chip] vt. chipped, chipping [ME chippen < OE * cippian < cipp, log, plowshare < L cippus, post, stake < IE base * k̑eipo , sharp post] 1. Rare to cut or chop with an ax or other sharp tool 2. a) to break or cut a small piece or thin… …   English World dictionary

  • chip — ► NOUN 1) a small, thin piece removed in the course of cutting or breaking a hard material. 2) a blemish left by the removal of such a piece. 3) chiefly Brit. a long rectangular piece of deep fried potato. 4) (also potato chip) chiefly N. Amer. a …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”