centralism

centralism
CENTRALÍSM s.n. Sistem de organizare administrativă, economică sau politică, potrivit căruia instituţiile locale se află (în orice problemă) în subordinea instituţiilor centrale şi lucrează după dispoziţiile acestora. ♦ (Ieşit din uz) Centralism democratic = principiu de bază propriu organizării şi activităţii partidelor comuniste şi muncitoreşti, care susţinea îmbinarea centralismului cu democraţia, conducerea centralizată cu participarea membrilor colectivităţii. – Din fr. centralisme. cf. rus. ţ e n t r a l i z m.
Trimis de valeriu, 03.03.2003. Sursa: DEX '98

centralísm s. n.
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

CENTRALÍSM n. Sistem de organizare şi de conducere centralizată a vieţii social-politice conform căruia organele locale se află în subordinea celor centrale. /<fr. centralisme
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

CENTRALÍSM s.n. Sistem de subordonare administrativă a instituţiilor locale faţă de instituţiile centrale. ♢ Centralism democratic = principiu de bază al organizării şi activităţii unor colectivităţi, care constă în îmbinarea centralismului cu democraţia, a conducerii centralizate cu participarea largă şi activă a membrilor colectivităţii. [cf. fr. centralisme].
Trimis de LauraGellner, 20.03.2006. Sursa: DN

CENTRALÍSM s. n. sistem de subordonare administrativă, economică sau politică a organelor locale, directivelor sau dispoziţiilor organelor centrale. o centralism democratic = principiu de bază al organizării şi activităţii partidelor comuniste şi al statelor socialiste. (< fr. centralisme)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Centralism — Cen tral*ism, n. 1. The state or condition of being central; the combination of several parts into one whole; centralization. [1913 Webster] 2. The system by which power is centralized, as in a government. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • centralism — index centralization Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • centralism — [sen′trəliz΄əm] n. the principle or system of centralizing power or authority, as of a government centralist adj., n. centralistic adj …   English World dictionary

  • centralism — [[t]se̱ntrəlɪzəm[/t]] N UNCOUNT Centralism is a way of governing a country, or organizing something such as industry, education, or politics, which involves having one central group of people who give instructions to everyone else. Syn: focus …   English dictionary

  • centralism — centralize (also centralise) ► VERB ▪ concentrate (control or power) under a single authority. DERIVATIVES centralism noun centralist noun & adjective centralization noun …   English terms dictionary

  • centralism — n. a system that centralizes (esp. an administration) (see also democratic centralism). Derivatives: centralist n …   Useful english dictionary

  • centralism — noun Date: 1831 the concentration of power and control in the central authority of an organization (as a political or educational system) compare federalism • centralist noun or adjective • centralistic adjective …   New Collegiate Dictionary

  • centralism — centralist, n., adj. centralistic /sen treuh lis tik/, adj. /sen treuh liz euhm/, n. a centralizing system; centralization. [1825 35, Amer.; CENTRAL1 + ISM] * * * …   Universalium

  • centralism — noun a system that centralizes, especially an administration of some kind …   Wiktionary

  • centralísm — s. n …   Romanian orthography

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”