carte

carte
CÁRTE, cărţi, s.f. I. 1. Scriere cu un anumit subiect, tipărită şi legată sau broşată în volum. ♢ Carte albastră (sau albă, neagră etc.) = publicaţie oficială a unui guvern care conţine documente justificative privitoare la o problemă politică. ♢ expr. A vorbi (sau a spune) ca la (sau ca din) carte = a vorbi ca un om învăţat; a vorbi aşa cum trebuie; a face caz de erudiţia sa, a fi pedant. A se pune pe carte = a se apuca serios de învăţat. Cum scrie la carte = aşa cum trebuie, cum se cere. Om de carte = persoană care citeşte, studiază mult; cărturar. ♦ Diviziune mai mare decât un capitol a unei scrieri de proporţii mari. 2. fig. Cunoştinţe de scriere şi de citire; învăţătură, ştiinţă, cultură. Ai carte, ai parte. 3. Registru. II. 1. (Urmat de determinări introduse prin prep. "de") Carnet cu date personale, care atestă sau conferă unei persoane anumite drepturi. Carte de membru. ♢ Carte de muncă = carnet de muncă. 2. Bucată de carton, cu însemnări scrise sau tipărite, căreia i se dau diferite întrebuinţări: pentru corespondenţă (carte poştală), ca permis de intrare la un concert, la o bibliotecă (carte de intrare), indicând numele (profesiunea, adresa etc.) unei persoane (carte de vizită) etc. ♦ Fiecare din cele 52 sau 32 de cartoane dreptunghiulare, diferenţiate după culorile, semnele şi figurile imprimate pe ele şi întrebuinţate la anumite jocuri de noroc. ♢ expr. A da cărţile pe faţă = a-şi arăta gândurile sau planurile, a spune adevărul. A(-şi) juca ultima carte = a face o ultimă încercare (riscând) în vederea atingerii unui scop. A juca cartea cea mare = a depune toate eforturile şi a se avânta cu toate riscurile într-o confruntare (desperată) în scopul atingerii unui ideal. A da în cărţi = A pretinde ca ghiceşte viitorul cu ajutorul cărţilor de joc. III. (înv. şi pop.) 1. Scrisoare. 2. Ordin scris, emis de o autoritate. 3. Act scris, document; dovadă. ♢ Carte de judecată = hotărâre, sentinţă judecătorească. – Refăcut din cărţi (pl. lui *cartă < lat. charta), prin analogie cu parte-părţi; (II) din fr. carte.
Trimis de cata, 17.10.2008. Sursa: DEX '98

CÁRTE s. 1. lucrare, operă, scriere, tipăritură, tom, volum, (livr.) op. (O carte groasă.) 2. (cont.) cartea mare = maestru, registru de partizi. 3. carte funciară v. cadastru; carte funduară v. cadastru. 4. v. învăţătură.
Trimis de siveco, 13.02.2009. Sursa: Sinonime

CÁRTE s. v. act, catastif, condică, dispoziţie, document, dovadă, epistolă, epistolie, hârtie, hotărâre, izvor, înscris, ordin, piesă, poruncă, răvaş, registru, scrisoare.
Trimis de siveco, 04.09.2008. Sursa: Sinonime

cárte (volum, cartonaş, text scris) s. f., g.-d. art. cărţii; pl. cărţi
Trimis de siveco, 17.01.2009. Sursa: Dicţionar ortografic

scorpiónul de cărţi s. m. + prep. + s. f. (sil. -pi-o-)
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

CÁRT//E cărţi f. 1) Scriere tipărită, legată sau broşată în volum. ♢ carte de căpătâi lucrare preferată de cineva, absolut indispensabilă într-un domeniu de activitate. 2) fig. Bagaj de cunoştinţe pe care le posedă cineva; învăţătură; studii. ♢ A face carte a însuşi cunoştinţe. A şti carte a fi om învăţat. A vorbi ca din carte a vorbi ca un om învăţat. A lega carteea de gard a renunţa la învăţătură. 3) Document oficial, cu date personale care confirmă drepturile unei persoane; carnet. carte de muncă. 4) Bucată de carton de dimensiuni mici, care conţine diferite însemnări şi serveşte la anumite scopuri. carte de vizită. carte poştală. carte de joc. 5) înv. Comunicare în scris trimisă cuiva; scrisoare; răvaş. A trimite carte. 6) înv. Caiet unde se fac diferite însemnări cu caracter administrativ; registru. carte de imobil. [G.-D. cărţii] /<lat. charta
Trimis de siveco, 17.01.2009. Sursa: NODEX

cárte (cắrţi), s.f.1. Scrisoare. – 2. Document, act scris. – 3. Scriere tipărită şi legată, volum. – 4. Capitol, secţiune. – 5. Bucată de carton cu însemnări scrise sau tipărite. – 6. Listă de bucate, meniu. – 7. Instrucţie, înţelepciune. – 8. Cărţi de joc. – 9. La rumegătoare, foios, ghem. – Mr. carte, megl. carti "hîrtie". lat. charta "hîrtie, scrisoare" (Puşcariu 99; Candrea-Dens., 273; REW 1866; Philippide, II, 636; DAR); cf. alb. kartë "hîrtie", it., prov., cat., sp., port. carta. Există mari divergenţe cu privire la schimbările semantice şi originea lor; cf. Capidan, Dacor., I, 335; Densusianu, GS, II, 14; Skok, Archiv. slaw. Phil., XXXVII, 3; Iordan, BF, VI, 150. cf. cărturar. Der. cărtar, s.m. (Trans., jucător, trişor); cărticică, s.f. (broşură; pachet pentru hîrtie de ţigări); cărţulie, s.f. (broşură; scrisoare, bilet; document, act). Din rom. provine bg. karticka "carte de vizită".
Trimis de blaurb, 14.11.2008. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • carte — [ kart ] n. f. • 1393; lat. charta « papier » ♦ Rectangle ou carré de papier, de carton. I ♦ CARTE À JOUER ou CARTE : petit carton rectangulaire dont l une des faces porte une figure, et qui est utilisé par séries conventionnelles dans différents …   Encyclopédie Universelle

  • carte — CARTE. sub. fém. Assemblage de plusieurs papiers collés l un sur l autre. De la carte fine. De la carte bien battue. En ce sens on se sert plus ordinairement du mot Carton; et on appelle cette sorte de carte, Du carton fin.Carte. Petit carton fin …   Dictionnaire de l'Académie Française 1798

  • Carte SD — Carte SD, miniSD et microSD Une carte SD (« SD » étant le sigle de l expression en anglais « Secure Digital ») est une carte mémoire amovible de stockage de données numériques créée en janvier 2000 par une alliance formée… …   Wikipédia en Français

  • carte — CARTE. (Quelques uns escrivent Charte, quoy qu ils ne prononcent point l h) s. f. Assemblage de plusieurs papiers collez l un sur l autre. De la carte fine, bien battuë. On dit fig. Donner la carte blanche à quelqu un, pour dire, Laisser à une… …   Dictionnaire de l'Académie française

  • Carte XD — Le format xD (ou xD Picture Card) est une des nombreuses interfaces utilisées dans le monde des cartes mémoire. Il s agit d une unité de stockage qui utilise de la mémoire flash. On retrouve généralement des emplacements pour les cartes xD dans… …   Wikipédia en Français

  • Carte TV — Carte télé Hauppauge WinTV TV tuner card …   Wikipédia en Français

  • Carte tv — Carte télé Hauppauge WinTV TV tuner card …   Wikipédia en Français

  • Carte En T — Le plus ancien exemple imprimé de carte en T : la première page du chapitre XIV des Etymologiae isidoriennes. Par Guntherus Ziner, Augsburg, 1472 …   Wikipédia en Français

  • Carte en T-O — Carte en T Le plus ancien exemple imprimé de carte en T : la première page du chapitre XIV des Etymologiae isidoriennes. Par Guntherus Ziner, Augsburg, 1472 …   Wikipédia en Français

  • Carte en t — Le plus ancien exemple imprimé de carte en T : la première page du chapitre XIV des Etymologiae isidoriennes. Par Guntherus Ziner, Augsburg, 1472 …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”