care

care
CÁRE pron. interog.-rel. I. (Pronume relativ; are rol de conjuncţie, ca element de legătură între propoziţia regentă unde se află numele căruia îi ţine locul şi propoziţia subordonată). 1. (Introduce propoziţii atributive) Cartea pe care trebuia să ţi-o aduc am pierdut-o. ♢ (Introduce propoziţii atributive circumstanţiale) a) (Cu nuanţă finală) Să ia călăuză din sat, care să le arate drumul. b) (Cu nuanţă condiţională) Ce holeră ar fi aceea care i-ar lăsa neatinşi pe oamenii mei? 2. (Cu valoare de pronume demonstrativ) Cel ce, cine; acela..., ce... ♦ (Cu sens neutru) Ceea ce. ♢ loc. conj. După care = după aceea. Care va (sau vra) să zică = ceea ce înseamnă, prin urmare. 3. (Cu valoare de pronume nehotărât) a) Fiecare. Le porunci să meargă care pe unde va putea. ♢ expr. () nu care cumva = nu cumva să... Nu care cumva... ? = (oare) nu cumva... ? b) (în corelaţie cu sine însuşi exprimă ideea de opozitie sau de distribuţie) Unul... altul, acesta... acela..., parte... parte... ♢ expr. Care (mai) de care = unul mai mult (sau mai tare) decât altul, pe întrecute. II. (Pronume interogativ, folosit pentru a afla despre cine sau despre ce este vorba ori în ce fel se prezintă o fiinţă sau un lucru) Care n-a înţeles întrebarea? ♢ (Introduce propoziţii interogative indirecte) L-a întrebat care îi place mai mult. ♢ expr. Care alta? = ce altceva? Care pe care? = care din doi e mai tare? ♢ (Cu valoare de adjectiv interogativ) Care om nu ţine la viaţa lui? [gen.-dat. sg. m. căruia, f. căreia, gen.-dat. pl. m. şi f. cărora; (când are valoare de adjectiv interog.-rel.) gen.-dat. sg. m. cărui, f. cărei, gen.-dat. pl. m. şi f. căror. nom. sg. m. şi: (înv.) carele; nom. pl. m. şi f. şi: cari] – lat. qualis.
Trimis de valeriu, 21.02.2009. Sursa: DEX '98

CÁRE conj. v. cum.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

CÁRE pron. v. cine, fiecare, fiecine, oricare, oricine, orişicare, orişicine.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

CÁRE pron., adj. 1. pron. v. cine. (care vine la mine?) 2. adj. v. ce. (care vânt te-a adus pe aici?) 3. pron. ce, (pop.) de. (Cei care priveau.)
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

cáre adj. m., g.-d. cărui; f. sg. cáre, g.-d. cărei; pl. m. şi f. cáre, g.-d. căror
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

cáre pr. m., g. (al) căruia absolut sau postpus, d. cărui antepus al căruia; f. sg. cáre, g. (al) căreia absolut sau postpus, al cărei antepus, d. căreia; pl. m. şi f. cáre, g. (al) cărora absolut sau postpus, al căror antepus, d. cărora
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

care va să zică loc. conjcţ.
Trimis de siveco, 12.03.2009. Sursa: Dicţionar ortografic

CÁRE1 pron. interog. (se foloseşte pentru a obţine informaţii despre un obiect necunoscut) care carte?, care-i acolo? ♢ care alta? ce altceva? care pe care? cine din doi va reuşi? /<lat. qualis
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

CÁRE2 pron. rel. (se foloseşte pentru a indica un obiect neidentificat) Ce. Câinele care latră nu muşcă. ♢ care va să zică prin urmare. Să nu care cumva nu cumva să. /<lat. qualis
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

cáre pron.1. pron. relativ: mîndra care-mi place (Popular Jarnik). – 2. pron. inter. propriu-zis sau cu funcţie adj.: spune, bade, adevărat, pentru care m-ai lăsat? (Popular Reteganul), în care pat vrei să dormi? (I.Teodoreanu). – 3. Cel care (pron. dem., prin eliminarea antecedentului): care-a fost voinic mai mare, acum e legat mai tare (Popular Jarnik) – Care (mai ) de care. – Care pe care. – Care ... care. – Care cumva. – La care, drept care.Care va să zică. – 4. Fiecare (pron. indef.): să spuie care orice ştie (a. Pann). – 5. Fiindcă, pentru că (funcţie de conj.) Cu această folosire, înv. sau pop., pare a proveni din folosirea rel. fără prep. la cazurile oblice. Aşa cum gr. Alexandrescu a putut scrie fiii Romîniei care tu o ai cinstit (unde care = pe care), Neculce scrisese Înainte au arătat-o împăratului, care s-au mirat şi împăratul (unde care = de care). De aici sensul pe care l-am semnalat: pusesem de gînd ... să las prăvălia, care nu mai poate omul de atîtea angarale (Caragiale). – Mr. care, cari, megl. cari, istr. cǫre. Care, m. şi f.; gen. cărui(a), f. cărei(a); pl. care (var. cari, fără justificare), g. căror(a). Formele cu a paragogic se foloseşte numai cu funcţie pronominală. Formele art. carele, f. carea, pl. carii, sînt înv. lat. qualis (Cipariu, gram., 264; Puşcariu 290; Candrea-Dens., 262; REW 6927; DAR); cf. it. quale, prov., port. qual, fr. quel, sp. cual. Comp. careşi, pron. (înv., cel ce; fiecare), cu -şi, ca însuşi, cineşi; careva, pron. indef. (cineva, oarecare), cu -va, ca cineva; fiecare, pron. indef. (fiecare; oricare), cu fie; nicicare, pron. indef. (nici unul, nimeni); niscare (var. niscai, niscaiva; istr. muşcǫrle), adj. indef. (vreunul), cu nuş, forma abreviată de la nu ştiu, ca în nuş ce s-a făcut (după Puşcariu 1175, direct din lat. nescio quales); oarecare, adj. indef., cu oare; oricare (var. vericare), adj. indef., cu ori.
Trimis de blaurb, 13.09.2007. Sursa: DER

cáre1 pr. int. m. şi f., sg. şi pl.; g. sg. independent/postpus m. cắruia, f. cắreia ( A căruia dintre ei este casa?/În casa căruia ai intrat?); antepus (al, a, ai, ale) m. cắrui, f. cắrei (În a cărui casă ai intrat?); d. sg. m. cắruia, f. cắreia (Căruia dintre ei i-ai dat?): g. pl. independent/postpus cắrora, antepus (al, a, ai, ale) cắror; d. pl. m. şi f. cắrora
Trimis de Laura-ana, 15.05.2007. Sursa: DOOM 2

cáre2 pr. rel. m. şi f., sg. şi pl.; g. sg. antepus (al, a, ai, ale) m. cắrui (0mul în a cărui casă am intrat), f. cắrei; postpus m. cắruia (Omul în casa căruia am intrat), f. cắreia; d. sg. m. cắruia, f. cắreia; g. pl. antepus m. şi f. (al, a, ai, ale) cắror, postpus cắrora; d. pl. m şi f. cắrora
Trimis de Laura-ana, 15.05.2007. Sursa: DOOM 2

cáre3 adj. pr. m. şi f., sg. şi pl.; g.-d. sg. m. cắrui (Cărui om i-ai spus? Casa cărui om este asta?); f. cắrei; pl. g.-d. m. şi f. cắror
Trimis de Laura-ana, 14.03.2009. Sursa: DOOM 2

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • care — n 1: watchful or protective attention, caution, concern, prudence, or regard usu. towards an action or situation; esp: due care a person has a duty to use care in dealing with others, and failure to do so is negligence R. I. Mehr see also due… …   Law dictionary

  • CARE — International Pour une définition du mot « care », voir l’article care du Wiktionnaire. Logo de l association …   Wikipédia en Français

  • Care — may be:* Health care, the maintenance of health by the medical professions ** Care of residents, health care provided in a home ** Home care, health care provided in the patient s home * Foster care * Duty of care in tort law * Ethics of care in… …   Wikipedia

  • care — [ker] n. [ME < OE caru, sorrow < IE base * ĝar , cry out, scream > L garrulus, garrulous, Goth kara, care, Ger kar , in karfreitag, Good Friday] 1. a) a troubled or burdened state of mind; worry; concern b) a cause of such a mental state …   English World dictionary

  • care — UK US /keər/ noun [U] ► attention that is given to something or someone, so that they are looked after, protected, or dealt with in the right way: »There will be some mistakes no matter how much care goes into the first draft. take care over sth… …   Financial and business terms

  • Care — (k[^a]r), n. [AS. caru, cearu; akin to OS. kara sorrow, Goth. kara, OHG chara, lament, and perh. to Gr. gh^rys voice. Not akin to cure. Cf. {Chary}.] 1. A burdensome sense of responsibility; trouble caused by onerous duties; anxiety; concern;… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • care — ► NOUN 1) the provision of what is necessary for the welfare and protection of someone or something. 2) Brit. protective custody or guardianship provided for children by a local authority. 3) serious attention or consideration applied to avoid… …   English terms dictionary

  • care — care·ful; care·ful·ly; care·ful·ness; care; medi·care; care·less; care·free·ness; care·less·ly; care·less·ness; …   English syllables

  • care of — To be delivered to the custody of, or at the address of (abbrev c/o) • • • Main Entry: ↑care * * * care of phrase used when saying where you can send someone’s letters while they are not at home. You write the abbreviation c/​o on the envelope,… …   Useful english dictionary

  • CARE — 〈[ kɛ:r]〉 1. 〈1946 1958; Abk. für engl.〉 Cooperative for American Remittances to Europe, US amerikanische Vereinigung zur Organisation von Hilfssendungen (Care Pakete) in das Nachkriegsdeutschland 2. 〈ab 1958; Abk. für engl.〉 Cooperative for… …   Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”