cameră

cameră
CÁMERĂ, camere, s.f. I. 1. Încăpere într-o clădire; odaie. ♢ Cameră mobilată = cameră care se închiriază cu mobila proprietarului. Cameră de lucru = birou într-o casă particulară. Muzică de cameră = compoziţie muzicală pentru un număr restrâns de instrumente. 2. Nume dat unor încăperi cu destinaţie specială: cameră obscură = a) încăpere neluminată în care se execută developarea, fixarea şi alte operaţii fotografice; b) dispozitiv cu ajutorul căruia se obţine pe un ecran (sau pe un clişeu) imaginea răsturnată a unui obiect; cameră de comandă = încăpere specială în care se efectuează în mod automat controlul şi conducerea funcţionării unei centrale sau staţiuni electrice; cameră frigorifică (sau refrigerentă) = încăpere izolată termic, în care se menţine o temperatură mai joasă decât a mediului ambiant. 3. Spaţiu în care se produce un proces tehnic; incintă care face parte integrantă dintr-un aparat, dintr-un instrument etc. sau care reprezintă instrumentul însuşi: cameră de combustie = spaţiu în care arde un combustibil într-un cazan cu aburi sau într-un motor cu ardere internă în vederea folosirii energiei gazelor rezultate; camera cartuşului = partea dinapoi a ţevii armelor de foc, unde se introduce cartuşul şi unde se produce explozia pulberii; cameră de luat vederi = aparat cu ajutorul căruia se obţin imaginile succesive ale obiectelor în mişcare pe pelicula cinematografică; cameră de sunet = aparat folosit pentru înregistrarea sunetelor pe o peliculă fotosensibilă în cinematografie; cameră de transpunere = aparat pentru înregistrarea optică a sunetelor pe film în cinematografie; cameră de televiziune sau cameră videocaptoare = aparat complex cu ajutorul căruia se realizează captarea imaginii şi transpunerea ei în semnale video. 4. Tub de cauciuc unit la capete, care se umflă cu aer şi care se aşază înăuntrul anvelopei, pe roata unor vehicule; (la mingi de sport) balon de cauciuc situat înăuntrul anvelopei, care se umflă cu aer; p. ext. recipient cu pereţi extensibili în care se introduce aer sub presiune. II. (zool.; în sintagmele) Cameră paleală sau camera mantalei = spaţiu cuprins între pereţii mantalei şi corpul moluştei. III. (Urmat de determinări) Parte componentă a organului legislativ în unele ţări. – Din it. camera, (pentru unele sensuri şi) engl. camera, fr. caméra.
Trimis de valeriu, 11.02.2003. Sursa: DEX '98

CÁMERĂ s. 1. încăpere, odaie, (pop.) sală, (înv. şi reg.) sobă, (reg.) casă, (înv.) cămară, stanţă. (Apartament cu două cameră.) 2. cameră de culcare v. dormitor; cameră de primire v. salon. 3. (pol.) adunare legislativă. (S-au convocat camerăele reunite ale parlamentului.)
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

cámeră s. f., g.-d. art. cámerei; pl. cámere
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

CÁMER//Ă camerăe f. 1) Încăpere în interiorul unei case; odaie. cameră mobilată. ♢ Muzică de cameră compoziţie muzicală, executată de un număr redus de instrumente. 2) Încăpere cu destinaţie specială. cameră de comandă. 3) Încăpere specială din care se efectuează în mod automat controlul şi conducerea funcţionării unei centrale sau staţiuni electrice. 4) Spaţiu dintr-un dispozitiv, instalaţie asemănătoare cu o odaie sau însăşi instalaţia, în care se produce un proces tehnic. cameră de luat vederi. cameră de combustie. 5) Tub de cauciuc în care se introduce aer sub presiune, având diferite întrebuinţări. camerăa unei mingi. cameră de bicicletă. 6) Organ legislativ al parlamentului. /<it. camera, engl. camera, fr. caméra
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

CÁMERĂ s.f. 1. Încăpere într-o clădire; odaie. ♢ Muzică de cameră = compoziţie muzicală făcută pentru un număr redus de instrumente. 2. Nume dat unor aparate sau dispozitive care se aseamănă cu o încăpere, cu o odaie. ♢ Cameră obscură = a) încăpere neluminată sau cu lumină de o anumită culoare, în care se lucrează cu materiale fotosensibile; b) dispozitiv cu ajutorul căruia se obţine pe un ecran imaginea răsturnată a unui obiect; cameră fotografică = a) aparat fotografic; b) cameră obscură; cameră de combustie = încăpere a motorului cu ardere internă, în care se aprinde amestecul de gaze. ♦ Tub închis de cauciuc care se umple cu aer sub presiune şi care se aşază pe roată sub anvelopă; balon de cauciuc al unei mingi de sport, în care se introduce aer sub presiune. 3. Adunare parlamentară constituită; instituţie parlamentară. [< it. camera].
Trimis de LauraGellner, 13.03.2006. Sursa: DN

cámeră (cámere), s.f.1. Încăpere, odaie. – 2. Parte componentă a organului legislativ. – 3. Încăpere, spaţiu închis; în special spaţiul neluminat la aparatul de fotografiat. – 4. Partea unde se introduce cartuşul la armele de foc. – 5. Tub de cauciuc care se umflă cu aer aşezat înăuntrul anvelopei. it. camera (sec. XIX). – Der. cameral, adj. (în legătură cu finanţele); camerier, s.m., din it. cameriere; cameristă, s.f., din fr. camériste.
Trimis de blaurb, 14.11.2008. Sursa: DER

CÁMERĂ s. f. I. 1. încăpere într-un apartament. o muzică de cameră = muzică destinată unui număr redus de interpreţi. 2. compartiment într-un sistem tehnic (instalaţie, maşină, aparat). o cameră obscură = a) încăpere neluminată sau cu lumină de o anumită culoare, în care se lucrează cu materiale fotosensibile; b) dispozitiv cu ajutorul căruia se obţine pe un ecran imaginea răsturnată a unui obiect; cameră fotografică = a) aparat fotografic; b) cameră obscură de televiziune (sau videocaptoare), aparat complex pentru captarea imaginii şi transformarea ei în semnale video; cameră de combustie = încăpere a motorului cu ardere internă în care se aprinde amestecul de gaze. II. tub închis de cauciuc care se umflă cu aer şi care se aşază pe roată sub anvelopă. ♢ balon de cauciuc al unei mingi de sport. III. 1. adunare parlamentară constituită; organ suprem al puterii de stat. 2. (ec.) instituţie având ca obiectiv sprijinirea activităţii dintr-un anumit domeniu. (< it. camera)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • caméra — [ kamera ] n. f. • 1838; angl. camera « appareil de photo »; lat. camera « chambre » ♦ Appareil cinématographique de prises de vues. Des caméras. Magasins, mécanisme d entraînement, objectifs d une caméra. Charger une caméra, y mettre de la… …   Encyclopédie Universelle

  • Camera — Caméra Pour les articles homonymes, voir Caméra (danse). La caméra est un appareil de prise de vues animées, pour le cinéma, la télévision ou la vidéo, professionnelle ou grand public. Le terme « caméra » est issu du latin camera (en… …   Wikipédia en Français

  • CAMERA — (Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America)  «Комитет за точность освещения в Америке событий на Ближнем Востоке». Американская некоммерческая произраильская организация, осуществляющая наблюдение за прессой. Создана в 1982… …   Википедия

  • camera (1) — {{hw}}{{camera (1)}{{/hw}}o (gener.) Camera nel sign. 6 s. f. 1 Locale d abitazione in un edificio: camera da pranzo, da letto; SIN. Stanza. 2 (per anton.) Camera da letto | Fare la –c, metterla in ordine | Veste da –c, indumento che si indossa… …   Enciclopedia di italiano

  • camera — / kamera/ s.f. [lat. camĕra, camăra volta, soffitto a volta di una stanza , gr. kamára ]. 1. a. (archit.) [ambiente interno di un abitazione; locale che compone un appartamento] ▶◀ ambiente, locale, stanza, vano. ‖ sala. ● Espressioni: camera da… …   Enciclopedia Italiana

  • Camera — Cam e*ra, n.; pl. E. {Cameras}, L. {Camerae}. [L. vault, arch, LL., chamber. See {Chamber}.] A chamber, or instrument having a chamber. Specifically: The {camera obscura} when used in photography. See {Camera}, and {Camera obscura}. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • camera — [kam′ər ə, kam′rə] n. pl. cameras; also for CAMERA 1, camerae [kam′ər ē΄] [L camera, vault < Gr kamara, vaulted chamber < IE base * kam , to arch] 1. a chamber; specif., the private office of a judge 2. short for CAMERA OBSCURA 3. [ …   English World dictionary

  • Camera — steht für: Camera (Zeitschrift), eine Schweizer Illustrierte Camera (Raum), ein Arbeitsraum in einem Kloster Camera (Lübeck), ein ehemaliges Lübecker Kino Camera (Film), ein Film aus dem Jahr 2000 CAMERA steht für: Committee for Accuracy in… …   Deutsch Wikipedia

  • camera — 1708, vaulted building, from L. camera vaulted room (Cf. It. camera, Sp. camara, Fr. chambre), from Gk. kamara vaulted chamber, from PIE root *kam to arch. The word also was used early 18c. as a short form of Mod.L. camera obscura dark chamber (a …   Etymology dictionary

  • Camera 40 — (Горгонцола,Италия) Категория отеля: Адрес: Via Italia 40, 20064 Горгонцола, Италия …   Каталог отелей

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”