calm

calm
CALM, -Ă, calmi, -e, adj., s.n. I. adj. 1. (Despre natură) Care se află în stare de linişte deplină. ♢ Calm ecuatorial = zonă îngustă de o parte şi de alta a ecuatorului, cu presiune atmosferică scăzută, vânturi slabe şi ploi abundente. Calm tropical = zonă aflată între zona alizeelor şi cea a vânturilor dominante de vest. Calm plat = stare a mării în care aceasta nu are ondulaţii. ♦ (Despre procese) Care se desfăşoară liniştit. 2. (Despre oameni, despre manifestările şi stările lor sufleteşti) Care se stăpâneşte; stăpânit, cumpănit, liniştit; p. ext. potolit, domol, aşezat, flegmatic, imperturbabil. II. s.n. 1. Stare de linişte deplină a atmosferei. 2. Stăpânire de sine, sânge rece, tact în acţiuni, în vorbire. ♦ Pace sufletească, lipsă de frământări. – Din fr. calme.
Trimis de valeriu, 11.02.2003. Sursa: DEX '98

Calm ≠ agitat, alarmat, aprig, dezechilibrat, furios, neliniştit, tulburat, violent, zbucium, frământat, îngrijorat, înfuriat, trepidant, zbuciumat, nelinişte, furie
Trimis de siveco, 03.08.2004. Sursa: Antonime

CALM adj., s. 1. adj. domol, liniştit, paşnic, potolit, stăpânit, temperat. (Om calm.) 2. adj. flegmatic, imperturbabil, placid. (O fire calm.) 3. s. flegmă, imperturbabilitate, placiditate. (calmul unui om flegmatic.) 4. adj. calmat, domolit, liniştit, moderat, ponderat, potolit, temperat. (Atitudine calm.) 5. s. v. cumpăt. 6. s. v. astâmpăr. 7. adj. domol, liniştit, molcom, netulburat, paşnic, potolit, tihnit, (înv.) păciuit, (fig.) destins, dulce. (O atmosferă calm.) 8. s. v. linişte. 9. adj. v. liniştit. 10. adj. liniştit, tăcut. (Pe aleile calm.) 11. adj. v. uşor.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

CALM s. v. obligeană.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

calm s. n., (meteor.) pl. cálmuri
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

calm adj. m., pl. calmi; f. sg. cálmă, pl. cálme
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

CALM1 calmă (calmi, calme) 1) (despre natură) Care se caracterizează prin lipsă de agitaţie; care se află în stare de linişte deplină. 2) (despre persoane) Care îşi stăpâneşte sentimentele şi acţiunile; stăpân pe sine. 3) (despre sentimente şi manifestări ale oamenilor) Care denotă stăpânire de sine; caracterizat prin cumpănire. /<fr. calme
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

CALM2 n. 1) Lipsă de agitaţie în natură; stare de linişte în atmosferă. 2) Lipsă de nervozitate; stăpânire de sine; sânge rece. /<fr. calme
Trimis de siveco, 04.12.2007. Sursa: NODEX

CALM s.n. 1. Stare de lipsă a oricărei mişcări; linişte deplină. ♦ Încetare a vântului. ♦ (La pl.) Zone oceanice în care predomină o vreme complet liniştită sau în care vânturile sunt foarte slabe şi au direcţii variate. 2. Stăpânire de sine, linişte; tact în acţiuni etc.; sânge rece. // adj. 1. În stare de linişte deplină, lipsit de agitaţie. 2. Stăpânit, cumpănit, liniştit; potolit, aşezat. [pl. -muri. / < fr. calme, it. calmo].
Trimis de LauraGellner, 13.03.2006. Sursa: DN

CALM, -Ă I. adj. 1. în stare de linişte deplină. 2. stăpânit, cumpănit, liniştit; potolit, aşezat. II. s. n. 1. stare de nemişcare; linişte deplină. o calm ecuatorial = zonă de presiune atmosferică scăzută, a celor două emisfere ale globului terestru, caracterizate prin lipsa vântului şi mişcări ascendente. ♢ zonă oceanică în care predomină o vreme complet liniştită sau în care vânturile sunt foarte slabe. 2. stăpânire de sine, linişte; tact în acţiuni etc.; sânge rece. (< fr. calme)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • calm´ly — calm «kahm, kahlm», adjective, noun, verb. –adj. 1. not stormy or windy; not stirred up; quiet; still: »In fair weather the sea is usually calm. SYNONYM(S): motionless, smooth, placid. 2. Figurative. not excited; peaceful: »Although she was frigh …   Useful english dictionary

  • calm — adj Calm, tranquil, serene, placid, peaceful, halcyonmean quiet and free from all that disturbs or excites. Calm is primarily applied to sea or weather, usually conveys an implicit contrast with its opposite, stormy, and suggests freedom, real or …   New Dictionary of Synonyms

  • Calm — (k[aum]m), a. [Compar. {Calmer} ( [ e]r); superl. {Calmest} ( [e^]st)] 1. Not stormy; without motion, as of winds or waves; still; quiet; serene; undisturbed. Calm was the day. Spenser. [1913 Webster] Now all is calm, and fresh, and still. Bryant …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Calm — Calm, v. i. [imp. & p. p. {Calmed} (k[aum]md); p. pr. & vb. n. {Calming}.] [Cf. F. calmer. See {Calm}, n.] 1. To make calm; to render still or quiet, as elements; as, to calm the winds. [1913 Webster] To calm the tempest raised by Eolus. Dryden.… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • calm — [käm] n. [ME & OFr calme < OIt calma < LL (Vulg.: Job 30:30) cauma, heat, heat of the day (hence, in It, time to rest, quiet: see SIESTA) < Gr kauma, heat, esp. of the sun < kaiein, to burn; It sp. infl. by L calere, to be hot] 1.… …   English World dictionary

  • Calm — (k[aum]m), n. [OE. calme, F. calme, fr. It. or Sp. calma (cf. Pg. calma heat), prob. fr. LL. cauma heat, fr. Gr. kay^ma burning heat, fr. kai ein to burn; either because during a great heat there is generally also a calm, or because the hot time… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • calm — [adj1] peaceful, quiet (inanimate) at a standstill, at peace, bland, bucolic, cool, halcyon, harmonious, hushed, inactive, in order, low key, mild, motionless, pacific, pastoral, placid, quiescent, reposeful, reposing, restful, rural, serene,… …   New thesaurus

  • calm — ► ADJECTIVE 1) not showing or feeling nervousness, anger, or other emotions. 2) peaceful and undisturbed. ► NOUN 1) a calm state or period. 2) (calms) an area of the sea without wind. ► VERB (often …   English terms dictionary

  • CALM — may refer to: *Café au lait macules( spots ) as seen in the medical condition neurofibromatosis *Communications, Air interface, Long and Medium range, a standardized set of air interface protocols and parameters for medium and long range, high… …   Wikipedia

  • Calm — is an adjective meaning peaceful, quiet; particularly used of the weather, free from wind or storm, or of the sea, as opposed to rough. The word appears in French calme, through which it came into English, in Spanish, Portuguese and Italian calma …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”