bioză

bioză
-BIÓZĂ elem. bio-.
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • amfibioză — AMFIBIÓZĂ s. f. posibilitate de vieţuire în două medii diferite. (< amfi + bioză) Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN …   Dicționar Român

  • bio — Element de compunere cu sensul (referitor la) viaţă , care serveşte la formarea de substantive şi adjective. [pr.: bi o] – Din fr. bio Trimis de paula, 19.10.2008. Sursa: DEX 98  BIO Element prim de compunere savantă care înseamnă viaţă , în… …   Dicționar Român

  • simbioza — simbióza ž DEFINICIJA 1. biol. interakcija, trajna ili povremena životna zajednica dvaju organizama koji pripadaju različitim vrstama a. kod koje oba sudionika imaju koristi; mutualizam (bakterije koje razgrađuju hranu u crijevima) b. kod koje… …   Hrvatski jezični portal

  • -bij — bij, bija, biont, biotički, biotik, bioza DEFINICIJA kao drugi dio riječi znači živ, živo biće, življenje, živući, koji je živ, životno [protobiont; eubiotički; antibiotik; simbioza] ETIMOLOGIJA grč. bios: živ, koji živi; bíon: živući; živo biće; …   Hrvatski jezični portal

  • parabioza — parabióza ž DEFINICIJA med. zajednički život dvaju organizama koji su spojeni operativnim putem; služi u istraživačke svrhe ETIMOLOGIJA para + bioza …   Hrvatski jezični portal

  • aerobioza — aerobióza ž DEFINICIJA ukupnost aeroba, zajednica aeroba u povoljnim životnim uvjetima; aerobija ETIMOLOGIJA aero + bioza …   Hrvatski jezični portal

  • celobioza — celobióza ž DEFINICIJA kem. C12H22O11, disaharid, produkt razgradnje celuloze; u prirodi ga nema u slobodnom obliku ETIMOLOGIJA v. celuloza + bioza …   Hrvatski jezični portal

  • antibioza — antibióza ž DEFINICIJA sprečavanje razvoja jednog mikroorganizma djelovanjem drugoga; amenzalizam ETIMOLOGIJA nlat. antibiosis ≃ anti + bioza …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”