structuralism

structuralism
STRUCTURALÍSM s.n. Teorie lingvistică contemporană care susţine că limba este un sistem autonom, că alcătuieşte o structură în care diversele părţi se află în relaţii şi se condiţionează reciproc. ♦ p. gener. Teorie şi metodă aplicată în domeniul unor ştiinţe umaniste, care îşi propun să descopere şi să descrie sistemele de relaţii din ştiinţa dată. – Din fr. structuralisme.
Trimis de LauraGellner, 13.09.2007. Sursa: DEX '98

structuralísm s. n.
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

STRUCTURALÍSM n. Orientare teoretică şi metodologică în ştiinţele contemporane care studiază structura, funcţiile şi sistemele de relaţii ce caracterizează obiectele şi procesele. /<fr. structuralisme
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

STRUCTURALÍSM s.n. 1. Termen care desemnează o categorie de orientări şi tendinţe metodologice şi epistemologice actuale, constând în a privi obiectele ca sisteme, ansambluri de elemente organizate, care pot fi recompuse şi transformate prin anumite procedee operaţionale. ♦ Curent în lingvistica contemporană care susţine principiul unităţii interne a structurii limbii şi priveşte limba ca pe un sistem de relaţii fonetice şi gramaticale care se condiţionează reciproc, dar o studiază independent de istoria poporului. 2. (Rar) Gestaltism. [< fr. structuralisme].
Trimis de LauraGellner, 13.09.2007. Sursa: DN

STRUCTURALÍSM s. n. 1. denumire generică, diverse orientări metodologice şi epistemologice contemporane, care privesc obiectele ca sisteme, ansambluri de elemente organizate, ce pot fi recompuse şi transformate prin anumite procedee operaţionale. 2. curent în lingvistica contemporană care studiază limba independent de sensurile cuvintelor şi istoria societăţii, privind-o ca pe un sistem unitar de relaţii (fonetice şi gramaticale) se ce condiţionează reciproc. 3. gestaltism. (< fr. structuralisme)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • structuralism —    Structuralism has made an impact in several disciplines, particularly linguistics, anthropology, psychology and literature. The key initial theorist was the Swiss linguist Ferdinand de Saussure (1857–1913). Saussure argued that language was a… …   Encyclopedia of contemporary British culture

  • STRUCTURALISM —    Structuralism is a critical theory that became dominant for a short time in the 1970s and 1980s. Because it was partly a reaction to New Criticism, it reevaluated forms of literature and art previously considered non art, such as Westerns. By… …   Westerns in Cinema

  • structuralism — (n.) 1907, originally in psychology; see STRUCTURAL (Cf. structural) + ISM (Cf. ism) …   Etymology dictionary

  • structuralism — [struk′chər əliz΄əm] n. 1. a movement for determining and analyzing the basic, relatively stable structural elements of a system, esp. in the behavioral sciences 2. STRUCTURAL LINGUISTICS …   English World dictionary

  • Structuralism — For the use of structuralism in biology, see Structuralism (biology) Structuralism is an approach to the human sciences that attempts to analyze a specific field (for instance, mythology) as a complex system of interrelated parts. It began in… …   Wikipedia

  • structuralism — structuralist, n., adj. structuralistic, adj. /struk cheuhr euh liz euhm/, n. 1. any theory that embodies structural principles. 2. See structural anthropology. 3. See structural linguistics. 4. See …   Universalium

  • structuralism — At the most general level the term is used loosely in sociology to refer to any approach which regards social structure (apparent or otherwise) as having priority over social action. More specifically, however, it refers to a particular… …   Dictionary of sociology

  • structuralism — A general intellectual movement whose headquarters have been in France, and whose heyday was in the 1960s. The common feature of structuralist positions is the belief that phenomena of human life are not intelligible except through their… …   Philosophy dictionary

  • Structuralism — an approach or theory that studies underlying structural relationships between concepts. • Post structuralism a varied reaction to structuralism that views the signifier and signified as inseparable, but not united …   Mini philosophy glossary

  • structuralism — noun a) A theory of sociology that views elements of society as part of a cohesive self supporting structure. b) A school of biological thought that deals with the law like behaviour of the structure of organisms and how it can change,… …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”