stoicism

stoicism
STOICÍSM s.n. 1. Curent filozofic în Grecia şi Roma antică, care conţinea elemente materialiste în ceea ce priveşte problema cunoaşterii şi care în domeniul eticii susţinea că oamenii trebuie să trăiască potrivit raţiunii, să renunţe la pasiuni şi la plăceri, să considere virtutea ca singurul bun adevărat şi să se dovedescă neclintiţi în faţa vicisitudinilor vieţii. 2. Tărie, fermitate morală în încercările vieţii. [pr.: stoj-] – Din fr. stoïcisme.
Trimis de LauraGellner, 25.07.2004. Sursa: DEX '98

stoicísm s. n. (sil. sto-i-)
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

STOICÍSM n. 1) (în antichitatea greco-romană) Curent filozofic conform căruia omul trebuie să se conducă după raţiune şi să înfrunte cu fermitate şi curaj toate vicisitudinile vieţii. 2) Atitudine plină de bărbăţie şi curaj; tărie sufletească. [Sil. sto-i-] /<germ. Stoizismus, fr. stoïcisme
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

STOICÍSM s.n. 1. Curent filozofic creat de Zenon în sec. IV î.e.n. în Grecia antică, care conţinea elemente materialiste în concepţia despre natură şi în teoria cunoaşterii, dar care în domeniul eticii se menţinea pe poziţii idealiste, propovăduind supunerea faţă de soartă şi considerând drept condiţie a fericirii eliberarea de pasiuni şi liniştea spiritului. 2. Tărie, fermitate sufletească în faţa greutăţilor vieţii. [pron. sto-i-. / cf. fr. stoïcisme].
Trimis de LauraGellner, 14.05.2007. Sursa: DN

STOICÍSM s. n. 1. doctrina şcolii stoice. 2. tărie, fermitate sufletească în faţa vicisitudinilor vieţii. (< fr. stoïcisme)
Trimis de raduborza, 30.12.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Stoicism — Stoicism, a school of Hellenistic philosophy, was founded in Athens by Zeno of Citium in the early third century BC. It concerns the active relationship between cosmic determinism and human freedom, and the belief that it is virtuous to maintain… …   Wikipedia

  • STOICISM — STOICISM, one of the influential post Socratic philosophies of antiquity, founded by the Hellenized Phoenician Zeno (335–263 B.C.E.). It was popular with Roman jurists and became a major ingredient in Greco Roman rhetorical culture. As such it… …   Encyclopedia of Judaism

  • Stoicism — Sto i*cism, n. [Cf. F. sto[ i]cisme.] 1. The opinions and maxims of the Stoics. [1913 Webster] 2. A real or pretended indifference to pleasure or pain; insensibility; impassiveness. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • stoicism — index continence, discipline (obedience), longanimity, resignation (passive acceptance), sufferance, tolerance Burton s Legal Thesaur …   Law dictionary

  • stoicism — 1620s, from Mod.L. stoicismus, from L. stoicus (see STOIC (Cf. stoic)) …   Etymology dictionary

  • stoicism — *impassivity, phlegm, apathy, stolidity (see under IMPASSIVE) Analogous words: *fortitude, grit, backbone, pluck, guts, sand: detachment, aloofness, indifference, unconcernedness or unconcern (see corresponding adjectives at INDIFFERENT) …   New Dictionary of Synonyms

  • Stoicism — [stō′i siz΄əm] n. 1. the philosophical system of the Stoics 2. [s ] indifference to pleasure or pain; stoical behavior; impassivity SYN. PATIENCE …   English World dictionary

  • Stoicism — /stoh euh siz euhm/, n. 1. a systematic philosophy, dating from around 300 B.C., that held the principles of logical thought to reflect a cosmic reason instantiated in nature. 2. (l.c.) conduct conforming to the precepts of the Stoics, as… …   Universalium

  • Stoicism — Stoicism1 Brad Inwood 1 FROM SOCRATES TO ZENO More than eighty years passed between the death of Socrates in 399 BC and the arrival in Athens of Zeno in 312. Athenian society had undergone enormous upheavals, both political and social. The Greek… …   History of philosophy

  • Stoicism — A unified logical, physical, and moral philosophy, taking its name from the stoa poikile or painted porch in Athens where Stoic doctrine was taught. The first recognized Stoic was Zeno of Citium, who founded the school c. 300 BC. Other early… …   Philosophy dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”