socialism

socialism
SOCIALÍSM s.n. 1. Ansamblul doctrinelor social-politice care urmăresc reformarea (reforma) societăţilor umane prin desfiinţarea proprietăţii private asupra mijloacelor de producţie şi de schimb şi punerea acestora sub controlul statului. ♦ Socialism ştiinţific = ansamblul concepţiilor marxist-leniniste (marxistleninist) privitoare la structura şi dinamica proceselor trecerii omenirii de la orânduirea capitalistă la orânduirea comunistă. Socialism utopic = ansamblul concepţiilor socialiste care concep instaurarea (instaura) orânduirii socialiste ca o cerinţă a raţiunii, ca o concretizare a unui ideal moral. 2. (În teoria marxistă) Orânduire socială bazată pe exercitarea puterii politice de către clasa muncitoare aliată cu celelalte clase şi categorii sociale muncitoare, pe proprietatea socială asupra mijloacelor de producţie şi pe realizarea retribuţiei potrivit principiului "de la fiecare după capacităţi, fiecăruia după munca depusă". [pr.: -ci-a-] – Din fr. socialisme, germ. Sozialismus.
Trimis de IoanSoleriu, 13.09.2007. Sursa: DEX '98

socialísm s. n. (sil. -ci-a-)
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

SOCIALÍSM n. 1) Orânduire social-economică bazată pe proprietatea comună, care, în concepţia marxistă, ar fi o fază de tranziţie de la capitalism la comunism. 2) Doctrină care preconizează nivelarea claselor sociale şi socializarea mijloacelor de producţie. [Sil. -ci-a-] /<fr. socialisme, germ. Sozialismus
Trimis de siveco, 16.11.2008. Sursa: NODEX

SOCIALÍSM s.n. 1. (În concepţia marxistă) Prima fază a orânduirii comuniste, făurită pe baza lichidării modului de producţie capitalist, întemeiată pe exercitarea puterii politice de către clasa muncitoare şi pe proprietatea socială asupra mijloacelor de producţie. 2. Concepţie, doctrină, teorie care susţine necesitatea instaurării orânduirii socialiste. ♦ Socialism ştiinţific = parte constitutivă a marxism-leninismului, care studiază procesul trecerii omenirii de la capitalism la comunism; socialism utopic = denumirea diferitelor concepţii premarxiste care susţineau necesitatea socialismului, dar nu cu argumente ştiinţifice, ci "raţionale" şi morale. [cf. fr. socialisme, germ. Sozialismus, rus. soţializm].
Trimis de LauraGellner, 24.04.2007. Sursa: DN

SOCIALÍSM s. n. 1. formaţiune social-economică întemeiată pe proprietatea colectivă asupra mijloacelor de producţie şi de schimb, ca urmare a desfiinţării claselor sociale. 2. concepţie social-politică care susţine îngrădirea proprietăţii private. o socialism ştiinţific = parte constitutivă a marxismului, care studiază structura şi dinamica proceselor trecerii de la orânduirea capitalistă la cea comunistă; socialism utopic = ansamblu al concepţiilor premarxiste care susţineau necesitatea socialismului, dar nu cu argumente ştiinţifice, ci "raţionale" şi morale. 3. ansamblu de doctrine ale partidelor de stânga nemarxiste. (< fr. socialisme, germ. Sozialismus)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Socialism — socialism …   Dictionary of sociology

  • Socialism — • A system of social and economic organization that would substitute state monopoly for private ownership of the sources of production and means of distribution Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Socialism     Socialism …   Catholic encyclopedia

  • Socialism — So cial*ism, n. [Cf. F. socialisme.] A theory or system of social reform which contemplates a complete reconstruction of society, with a more just and equitable distribution of property and labor. In popular usage, the term is often employed to… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • socialism — so‧cial‧is‧m [ˈsəʊʆl ɪzm ǁ ˈsoʊ ] noun [uncountable] ECONOMICS a system of political beliefs and principles whose main aims are that everyone should have an equal opportunity to share wealth and that industries should be owned by the government …   Financial and business terms

  • socialism — An economic and social theory that seeks to maximize wealth and opportunity for all people through public ownership and control of industries and social services. Dictionary from West s Encyclopedia of American Law. 2005. socialism …   Law dictionary

  • socialism — 1832, from Fr. socialisme or from SOCIAL (Cf. social) + ISM (Cf. ism). Cf. SOCIALIST (Cf. socialist). Apparently first in reference to Robert Owen s communes. Pierre Leroux (1797 1871), idealistic social reformer and Saint Simonian publicist,… …   Etymology dictionary

  • socialism — [n] socialist government Bolshevism, collective ownership, collectivism, communism, Fabianism, Leninism, Maoism, Marxism, state ownerhsip; concept 301 …   New thesaurus

  • socialism — ► NOUN ▪ a political and economic theory of social organization which advocates that the means of production, distribution, and exchange should be owned or regulated by the community as a whole. DERIVATIVES socialist noun & adjective socialistic… …   English terms dictionary

  • socialism — [sō′shəl iz΄əm] n. 1. any of various theories or systems of the ownership and operation of the means of production and distribution by society or the community rather than by private individuals, with all members of society or the community… …   English World dictionary

  • Socialism — This article is about socialism as an economic system and political philosophy. For socialism as a specific stage of socioeconomic development in Marxist theory, see Socialism (Marxism) …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”