slab

slab
SLAB, -Ă, slabi, -e, adj. 1. (Despre oameni şi animale sau despre părţi ale corpului lor) Care nu are un strat (consistent) de grăsime sub piele; uscăţiv. ♦ (Despre carne) Fără grăsime; macră. ♦ (Despre mâncăruri, alimente) Care conţine sau are puţină grăsime; sărac în grăsimi. 2. (Despre fiinţe) Lipsit de putere fizică, de rezistenţă; debil. ♦ (Despre organe ale corpului, despre facultăţi intelectuale etc.) Care nu funcţionează normal, care nu-şi îndeplineşte bine funcţia. Memorie slabă. Vedere slabă. ♦ fig. Lipsit de tărie morală, de fermitate, de energie. ♢ expr. Slab de fire (sau, rar, de caracter, de inimă, de duh) = fără voinţă, uşor influenţabil. Slab de înger = lipsit de energie morală, care se pierde uşor cu firea; fricos. 3. Lipsit de tărie, de intensitate; cu intensitate redusă. ♦ (Despre obiecte) Lipsit de trăinicie, de soliditate, puţin rezistent. ♢ expr. Slabă nădejde! = puţin probabil, puţine şanse de reuşită. ♦ (Despre soluţii, amestecuri) Care cuprinde elementele caracteristice în cantitate redusă; diluat. Acid slab. 4. fig. (Despre creaţii artistice, ştiinţifice) Lipsit de valoare, de calităţi; mediocru. ♦ Care nu convinge, lipsit de temei. ♦ (Despre oameni; cu determinări introduse prin prep. "la" indicând domeniul) Care este puţin pregătit, puţin înzestrat pentru... 5. (Rar; despre pământ) Neroditor. – Din sl. slabŭ.
Trimis de LauraGellner, 28.07.2004. Sursa: DEX '98

Slab ≠ gras, puternic, robust, tare, vânjos, vânos, viguros, violent, voinic, strâns, vârtos, trainic, viu
Trimis de siveco, 31.10.2008. Sursa: Antonime

SLAB adj. 1. scheletic, sfrijit, (pop. şi fam.) jigărit, pricăjit, (reg.) zălezit, (prin Munt. şi Olt.) sfoiegit. (Ce om slab!) 2. slăbănog, slăbit, tras, uscăţiv, (rar) slăbănogit, (pop.) pierit, (reg.) mârcav, mârced, (înv.) mişel, (fig.) supt. (O faţă slab.) 3. v. debil. 4. costeliv, jigărit, pipernicit, pirpiriu, prăpădit, prizărit, răpciugos, sfrijit, slăbănog, uscat, uscăţiv, (rar) uscăcios, (înv. şi reg.) mârşav, rău, sec, secăţiu, secăţiv, (reg.) ogârjit, (Mold. şi Transilv.) pogârjit. (Vită slab.) 5. v. macru. 6. v. nerezistent. 7. v. diluat. 8. sărac, (fig.) chior, orb. (O lumină slab) 9. mic, redus, (fig.) anemic. (Un slab izvor de lumină.) 10. v. difuz. 11. pal, palid, spălăcit, stins, (rar) pălit, (pop.), searbăd. (Lumina slab a lămpii.) 12. v. redus. 13. v. înăbuşit. 14. v. încet. 15. v. scăzut. 16. mic, uşor. (O slab furtună de praf.) 17. v. sterp. 18. v. nepregătit. 19. nemulţumitor, nesatisfăcător. (Rezultate slab la învăţătură.) 20. v. netalentat. 21. v. nereuşit. 22. v. vulnerabil. 23. mic, puţin, redus. (slab nădejde să ...) 24. insuficient, mic, puţin, redus. (Are posibilităţi slab de realizare.)
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

SLAB adj. v. chircit, degenerat, influenţabil, închircit, mic, neadânc, nedezvoltat, neplăcut, pipernicit, pirpiriu, pricăjit, prizărit, prost, rău, sfrijit.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

slab adj. m., pl. slabi; f. sg. slábă, pl. slábe
Trimis de siveco, 28.02.2008. Sursa: Dicţionar ortografic

SLAB1 adv. 1) Fără putere; fără intensitate. A cânta slab. A vedea slab. 2) Cu încetineală; încet. A citi slab. /<sl. slabu
Trimis de siveco, 28.02.2008. Sursa: NODEX

SLAB2 slabă (slabi, slabe) 1) (în opoziţie cu gras) Care nu are sau are puţină grăsime; care nu este gras. Cal slab. Carne slabă. ♢ slab de-l suflă (sau bate) vântul (sau slab de-i numeri coastele) care este foarte slăbit; jigărit; sfrijit. 2) (în opoziţie cu puternic) Care are o constituţie lipsită de vigoare; gingaş; firav; plăpând; delicat. Copil slab. 3) (în opoziţie cu tare) (despre persoane şi despre manifestările lor) Care nu este înzestrat cu destulă forţă morală; lipsit de fermitate. Voinţă slabă. ♢ Punct slab parte vulnerabilă, uşor atacabilă; loc sensibil. slab de fire (sau de caracter) care este lipsit de voinţă. slabă nădejde puţin probabil. 4) (în opoziţie cu tare) (despre obiecte) Care nu rezistă la acţiunea forţelor exterioare; lipsit de trăinicie; şubred. 5) (în opoziţie cu bun) Care este lipsit de calităţi bune; rău. Lucrare slabă. Memorie slabă. 6) (despre acţiuni, fenomene etc.) Care are intensitate redusă; mic. Vânt slab. Lumină slabă. 7) (despre organe) Care manifestă insuficienţă funcţională. Inimă slabă. ♢ slab de minte care are facultăţi intelectuale limitate; mărginit; redus. 8) (despre mirosuri, substanţe, băuturi etc.) Care are o concentraţie mai mică decât cea obişnuită. Mireasmă slabă. Ceai slab. /<sl. slabu
Trimis de siveco, 28.02.2008. Sursa: NODEX

slab (-bă), adj.1. Uscat, macru, fără grăsime. – 2. Debil, firav, plăpînd. – 3. Indulgent, blînd, fricos. – 4. Insuficient, defectuos, deficitar. – 5. Fragil, friabil. – Mr., megl. slab. sl. slabŭ (Miklosich, Slaw. Elem., 45; Cihac, II, 346), cf. bg., sb., cr., slov. slab, ceh. slaby. Uz general (ALR, I ,62). – Der. slăban, adj. (slab, uscăţiv, paralitic), din sl. slabŭ şi noga "picior" (bg. slabonog, Conev 90); slăbănogi, vb. (a paraliza; a-şi pierde vlaga, a se debilita); slăbătură, s.f. (momîie, sperietoare; persoană sau animal fără putere, slab); slăbănogie (var. slăbănogeală), s.f. (lipsă de putere); slăbi, vb. (a deveni slab; a pierde puterile; a debilita; a micşora, a reduce; a relaxa; a lăsa, a lăsa în pace; a se debilita; a se micşora; a se relaxa), mr. slăghire, din sl. slabiti; slăbiciune (var. Mold. slăbăciune), s.f. (debilitate, slăbire; defect, punct slab); slăbie, s.f. (înv. şi Trans., debilitate, decadenţă); slabină, s.f. (Banat, coapsă, şold), din sb. slabina (Candrea); slăbuţ (var. slăbulean, slăbuşor, Maram. slăbotean), adj. (cam slab); slăbitor, adj. (care slăbeşte).
Trimis de blaurb, 22.12.2008. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Slab — can refer to:Physical objects and substances* A broad flat square or rectangular piece of wood, stone or other solid material used to construct buildings, pavements, patios, paths, etc: see Paver (flooring) and flagstone. * An outside piece cut… …   Wikipedia

  • slab — slab·ber·er; slab·bery; slab·bi·ly; slab·bing; slab; slab·man; slab·ber; slab·by; …   English syllables

  • slab — [ slæb ] noun count 1. ) a large flat piece of a hard material such as stone or wood: a slab of rock/marble a concrete/stone slab 2. ) slab of a large piece of food: a slab of meat/butter/chocolate A man was eating a huge slab of pizza. 3. ) a… …   Usage of the words and phrases in modern English

  • slab — slab1 [slab] n. [ME sclabbe] 1. a piece that is flat, broad, and fairly thick [a slab of concrete, a slab of bread] 2. any of the rough, outer pieces removed from a log in sawing it into lumber vt. slabbed, slabbing 1. to make into a slab or… …   English World dictionary

  • slab — [slæb] n 1.) a thick flat piece of a hard material such as stone ▪ a concrete slab ▪ paving slabs slab of ▪ They used a slab of concrete as a lid. 2.) slab of cake/chocolate/meat etc a large flat piece of cake etc 3.) …   Dictionary of contemporary English

  • slab — slȁb prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji je male snage, koji nije jaka tijela (o čovjeku i životinji), opr. jak 2. koji nije postojana karaktera, koji nije jake volje 3. koji ne raspolaže jakom vlašću i utjecajem [slab vladar] 4. koji nešto… …   Hrvatski jezični portal

  • slab — ● slab nom masculin (anglais slab, visqueux, gluant) Caoutchouc de qualité inférieure, consistant en un coagulat obtenu directement à partir de latex non filtré. slab [slab] n. m. ÉTYM. Mil. XXe; mot angl., de l adj. slob « visqueux ». ❖ ♦ Anglic …   Encyclopédie Universelle

  • Slab — Slab, n. [OE. slabbe, of uncertain origin; perhaps originally meaning, a smooth piece, and akin to slape, Icel. sleipr slippery, and E. slip, v. i.] 1. A thin piece of anything, especially of marble or other stone, having plane surfaces. Gwilt.… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Slab — Slab, a. [Cf. Gael. & Ir. slaib mud, mire left on a river strand, and E. slop puddle.] Thick; viscous. [Obs.] [1913 Webster] Make the gruel thick and slab. Shak. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • slab — s.m.inv. ES ingl. {{wmetafile0}} TS metall. → bramma {{line}} {{/line}} VARIANTI: slebo. DATA: 1960. ETIMO: ingl. slab propr. 1lastra , der. di (to) slab appiattire …   Dizionario italiano

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”