factor

factor
FÁCTOR, factori, s.m. I. 1. Element, condiţie, împrejurare care determină apariţia unui proces, a unei acţiuni, a unui fenomen. 2. (mat.) Fiecare dintre termenii unei înmulţiri. ♢ Factor prim = fiecare dintre numerele prime prin care se împarte exact un număr dat. Factor comun = număr care împarte exact oricare dintre termenii unei sume neefectuate. 3. Mărime a cărei valoare intră prin multiplicare într-o relaţie care caracterizează un sistem fizico-chimic. 4. Mărime caracteristică pentru un sistem tehnic, un material etc., stabilită prin raportul altor două mărimi diferite. II. Funcţionar al poştei care duce corespondenţă la destinaţie; poştaş. [acc. şi: (II) factór] – Din fr. facteur, lat. factor.
Trimis de LauraGellner, 17.12.2004. Sursa: DEX '98

FÁCTOR s. I. 1. condiţie. (factor de mediu.) 2. v. agent. II. v. poştaş.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

fáctor s. m., pl. fáctori
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

FÁCTOR factori m. 1) Condiţie esenţială care determină apariţia unui proces sau fenomen; element care contribuie la producerea unui fenomen sau proces. 2) mat. Element constitutiv al unui produs; termen al unei înmulţiri. ♢ factor prim fiecare dintre numerele prime la care se împarte exact un număr dat. factor comun număr cu care se înmulţesc toţi termenii unei sume. 3) fiz. Raport dintre două valori ale aceleiaşi mărimi. factor de presiune. /<fr. fracteur, lat. factor, factororis
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

FACTÓR factori m. : factor poştal lucrător la un oficiu poştal care duce şi distribuie corespondenţa şi publicaţiile periodice destinatarilor; poştaş. /<fr. facteur, lat. factor, factororis
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

FÁCTOR1 s.m. 1. Ceea ce determină, face să ia naştere un proces, o acţiune. 2. (mat.) Fiecare dintre termenii unui produs. [< fr. facteur, cf. lat. factor].
Trimis de LauraGellner, 19.06.2006. Sursa: DN

FÁCTOR2 s.m. Funcţionar, agent poştal care distribuie corespondenţa la adresă. [< fr. facteur].
Trimis de LauraGellner, 19.06.2006. Sursa: DN

FÁCTOR s. m. 1. condiţie, element, împrejurare care poate determina, influenţa sau explica un proces, un fenomen, o acţiune etc. o factor de producţie = componentă a ansamblului de elemente care iau parte la producerea bunurilor materiale. 2. (mat.) fiecare dintre termenii unui produs. o factor prim = fiecare dintre numerele prime prin care se împarte exact un număr dat; factor comun = număr sau polinom prin care se divide oricare dintre termenii unei sume. 3. mărime pentru un sistem tehnic, un material etc., reprezentând raportul a două mărimi de natură diferită. 4. coeficient; poştaş. 5. funcţionar, agent poştal care distribuie corespondenţa. (< fr. facteur, lat. factor)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Factor-X — Saltar a navegación, búsqueda Para el programa de televisión, véase Factor X (TV). Un wikipedista está trabajando actualmente en extender este artículo. Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Por… …   Wikipedia Español

  • Factor — Paradigmen: multiparadigmatisch Erscheinungsjahr: 2003 Designer: Slava Pestov Aktuelle Version: 0.94  (September 2010) …   Deutsch Wikipedia

  • Factor 5 — Saltar a navegación, búsqueda Factor 5, LLC Tipo Privada Fundación 1987 Sede San Rafael, California, Estados Unidos Administración …   Wikipedia Español

  • factor — aside from its technical senses, means ‘a fact or circumstance that contributes to a result’, and the notion of cause lies at the heart of its use, as in Gladstone s sentence (1878) The first factor in the making of a nation is its religion. A… …   Modern English usage

  • factor — fac·tor n [Medieval Latin, doer, maker, agent, from Latin, maker, from facere to do, make] 1: one who acts or transacts business for another: as a: a commercial agent who buys or sells goods for others on commission b: one that lends money to… …   Law dictionary

  • Factor 5 — LLC war eine deutsche und später US amerikanische Firma, die Computer und Videospiele entwickelte. Sie entstand aus der Hacker Gruppe The Light Circle und wurde 1987 in Köln als kleines Entwicklungsstudio für Computerspiele gegründet. Die 5 im… …   Deutsch Wikipedia

  • Factor — Saltar a navegación, búsqueda Un factor puede hacer referencia a: Factorización; operación matemática. Factorización de enteros Factor (lenguaje de programación) Factor X; grupo de superhéroes mutantes de Marvel Comics. Factor X (programa de… …   Wikipedia Español

  • Factor Rh — Saltar a navegación, búsqueda El Factor Rh es una proteína integral de la membrana aglutinógena que está presente en todas las células. Un 85% de la población tiene en esa proteína una estructura dominante, que corresponde a una determinada… …   Wikipedia Español

  • factor Rh — m. inmun. Factor Rhesus. Medical Dictionary. 2011. factor Rh …   Diccionario médico

  • FACTOR — may also refer to the Object Oriented programming requirements caputre acronym Functionality, Application domain, Conditions, Technology, Objects and Responsibility; FACTOR (the Foundation to Assist Canadian Talent on Records) is a private non… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”