contract

contract
CONTRÁCT, contracte, s.n. Acord încheiat, ca urmare a înţelegerii intervenite între două sau mai multe persoane (fizice sau juridice), pentru crearea, modificarea sau stingerea (stinge) unor drepturi şi obligaţii în relaţiile dintre ele; act, înscris ce consemnează acest acord; convenţie. ♢ Contract de muncă = contract încheiat de un salariat cu o întreprindere sau cu o instituţie, prin care cel dintâi se obligă să presteze în favoarea celei din urmă o anumită muncă în schimbul unui salariu. – Din fr. contrat, lat. contractus.
Trimis de IoanSoleriu, 13.09.2007. Sursa: DEX '98

CONTRÁCT s. 1. v. înţelegere. 2. (jur.) convenţie, (înv. şi reg.) zdelcă. (contract de vânzare-cumpărare.)
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

contráct s. n., pl. contrácte
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

CONTRÁCT contracte n. 1) Acord stabilit între două persoane sau între două grupuri sociale; convenţie. 2) Tratat internaţional cu caracter bilateral sau multilateral; convenţie. /<fr. contract, lat. contractus
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

CONTRÁCT s.n. 1. Convenţie (scrisă) prin care două sau mai multe părţi se obligă reciproc la ceva. ♢ Contract de muncă = înţelegere potrivit căreia cineva se obligă să presteze o anumită muncă în schimbul unei retribuţii; contract colectiv (de muncă) = convenţie scrisă încheiată de o instituţie sau de o întreprindere cu muncitorii şi funcţionarii repectivi, reprezentaţi prin comitetul sindicatului. 2. Contract social = teorie idealistă potrivit căreia statul ar fi apărut ca urmare a unei convenţii prin care oamenii renunţau de bunăvoie la drepturile lor "naturale" în folosul unui organ suprem, care se obliga să le apere viaţa, securitatea şi proprietatea. [pl. -te, -turi. / < lat. contractus, cf. fr. contrat].
Trimis de LauraGellner, 15.04.2006. Sursa: DN

contráct (contrácte), s.n. – Acord încheiat între două sau mai multe persoane. lat. contractus (sec. XVIII), sau din fr. contrat, cu influenţa lui act. – Der. contractual, adj., din fr.; contracta, vb. din fr. contracter; contractant, s.m., din fr.; contracciu, s.m. (concesionar), probabil prin intermediul tc. kontrato, cu suf. -çi; contractil, adj. (contractabil); contracţiune, s.f. (contractare); contractură, s.f. (contractare).
Trimis de blaurb, 14.11.2008. Sursa: DER

CONTRÁCT s. n. 1. convenţie, înţelegere scrisă prin care două sau mai multe părţi se obligă reciproc la ceva. o contract de muncă = contract potrivit căruia cineva se obligă să presteze o anumită muncă în schimbul unei retribuţii; contract colectiv de muncă = contract încheiat de o instituţie sau întreprindere cu muncitorii şi funcţionaţii respectivi, reprezentaţi prin comitetul sindicatului; contract economic = contract între două întreprinderi prin care o parte se obligă să livreze anumite produse, să presteze un serviciu sau să execute o lucrare, iar cealaltă să plătească preţul mărfii sau al lucrării, ori tariful serviciului efectuat. 2. teoria ŭlui social = teorie raţionalistă potrivit căreia statul ar fi apărut ca urmare a unei convenţii între oameni. 3. (bridge) număr de levate la care s-a angajat un jucător. (< lat. contractus, fr. contrat)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • contract — con·tract 1 / kän ˌtrakt/ n [Latin contractus from contrahere to draw together, enter into (a relationship or agreement), from com with, together + trahere to draw] 1: an agreement between two or more parties that creates in each party a duty to… …   Law dictionary

  • Contract — • The canonical and moralist doctrine on this subject is a development of that contained in the Roman civil law. In civil law, a contract is defined as the union of several persons in a coincident expression of will by which their legal relations …   Catholic encyclopedia

  • CONTRACT — (Heb. חוֹזֶה, ḥozeh), in general law theory a legally binding agreement between two or more parties, in terms of which one party undertakes for the benefit of the other to perform or refrain from a certain act. As such, contract is the main… …   Encyclopedia of Judaism

  • contract — CONTRACT. s. m. Paction, convention, traitté entre deux, ou plusieurs personnes portant obligation des contractants l un. envers l autre. Contract de bonne foy. contract civil. contract verbal, ou par parole. Contract par escrit. contract de… …   Dictionnaire de l'Académie française

  • contract — [kän′trakt΄] for n. & usually for vt.1 & vi.1 [; kən trakt′] for v. generally n. [OFr < L contractus, pp. of contrahere, to draw together, make a bargain < com , together + trahere, to DRAW] 1. an agreement between two or more people to do… …   English World dictionary

  • Contract — Con*tract (k[o^]n*tr[a^]kt ), v. t. [imp. & p. p. {Contracted}; p. pr. & vb. n. {Contracting}.] [L. contractus, p. p. of contrahere to contract; con + trahere to draw: cf. F. contracter. See {Trace}, and cf. {Contract}, n.] 1. To draw together or …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Contract J.A.C.K. — Contract J.A.C.K. Developer(s) Monolith Productions Publisher(s) …   Wikipedia

  • contract — n Contract, bargain, compact, pact, treaty, entente, convention, cartel, concordat designate an agreement reached after negotiation and ending in an exchange of promises between the parties concerned. Contract applies especially to a formal… …   New Dictionary of Synonyms

  • Contract J.A.C.K. — Contract J.A.C.K. Éditeur Sierra Entertainment Développeur Monolith Productions Date de sortie 11 novembre 2003 Genre FPS Mode de jeu Un joueur …   Wikipédia en Français

  • contract — Contract, Pactum, Contractus. Contracts et conventions redigées par escrit, Perscriptitiones, Syngraphae. Quand un tiers escrit un contract et obligation que deux autres sont ensemble, Syngraphum conscribere. Faire contracts et paction de quelque …   Thresor de la langue françoyse

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”